"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Škola se zaměřuje na vzdělávání a výchovu dětí a žáků s mentálním postižením, více vadami a autismem.Vzdělávání probíhá na třech pracovištích, v Praze 4 - Michli, v Praze 5 - Stodůlkách a Praze 10 - Strašnicích.  Žáci jsou rozdělováni do tříd nejen podle věku, ale i podle stupně postižení. Školní docházka je 10ti letá.

Žáci jsou  pod vedením třídního učitele a asistenta pedagoga v těchto třídách:

  • Mateřské školy speciální

  • Třídy přípravného stupně základní školy speciální

  • Základní školy speciální

Vzdělávání probíhá podle: 

 

K dispozici je pro žáky školní družina (Praha 4, Praha 5, Praha 10) a školní jídelna( Praha 4, Praha 5), ve Strašnicích výdejna jídel.

Součástí školy na Praze 4 Michli je také internát s kapacitou 12 lůžek, který je určen pro žáky kteří nemohou do školy denně dojíždět. Ubytování je situováno do dvou bytů.

Kromě výchovy a vzdělávání nabízíme řadu dalších aktivit, např. individuální fyzioterapii, hipoterapii, canisterapii, masáže, perličkovou koupel, plavání, pobyt v relaxační místnosti snoezelen a každoroční školu v přírodě apod.

Rodiče mohou i pro své děti využít odlehčovací službu v partnerském Středisku Diakonie - Praha, které sídlí ve stejné budově. Žáci ve Strašnicích mohou v době mimo vyučování navštěvovat denní stacionář ve Strašnicích.

Jsme otevřeni stážím a praxím studentům vysokých škol, vyšších odborných i středníchškol. Pravidelně u nás vykonávají praxi studenti Jaboku, SŠ Aloyse Klara a Evangelické akademie.

 

Rada školské právnické osoby

Rada ŠPO je orgánem školy, který prosazuje zájmy zřizovatele

Členové:    Mgr. Jan Soběslavský
                  Ing. Hana Sklenářová
                  Mgr.Kamila Viktorová

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové:

z řad zákonných zástupců žáků: Praha 4 - Vášová Jana
                                                    Praha 5 - Slezáčková Kateřina
                                                    Praha 10 - Burianová Martina

z řad pedagogických pracovníků: Praha 4 - Žarkovič Hana
                                                     Praha 5 - Fürstenzellerová Kateřina
                                                     Praha 10 -Sýkorová Vladislava

za zřizovatele: Študentová Marta
                        Janečková Hana