"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Finanční dary

Chcete-li podpořit finančně konkrétní aktivity školy, jsme za Váš příspěvek velmi rádi. Samotné vyřízení daru není nic složitého.
Finanční dar můžete poukázat na účet školy:
Česká spořitelna a.s. č.účtu: 134823379/0800 
 
Potvrzení o daru
Na veškeré dary rádi připravíme po obdržení daru  Potvrzení o daru či darovací smlouvu. Protože však banky nenabízejí Vaši adresu, prosíme o současné sdělení identifikačních údajů na e-mail cerny@skoladiakonie.cz na jejichž základě Vám požadované potvrzení vystavíme.
V případě nejasností kontaktujte Milana Černého.
 
Podmínky pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

Spolupráce s firmami

Rádi přijímáme podporu ze strany firem, které nabízejí dobrovolnicku práci zaměstnanců.