"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Družina

Vychovatelky: Bc. Veronika Kubátová, Bc. Julia Mareshová

Ve školní družině vytváříme místo, kde si žáci po celodenní výuce mohou odpočinout převážně formou:

 • vzdělávacích her

 • rozumovo-smyslové stimulace

 • hudební a výtvarnou výchovou

 • strukturovaným učením

 • pohybovými aktivitami


Kromě těchto aktivit se zaměřujeme na nácvik samostatnosti v hygieně a dodržování čistoty při jídle a pití. Často s žáky chodíme i na procházky do okolí školy, které jsou spojeny s různými vzdělávacími projekty (např. sběr přírodnin). V rámci družiny mají žáci k dispozici velké množství učebních pomůcek, mezi které patří např.:

 • interaktivní tabule

 • iPad

 • zvukové hračky

 • stavebnice

 • plyšové hračky

 • trampolína

 • houpací sítě

 

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu"Spolu - škola pro všechny". 

 

Program školní družiny

13:30 -14:30 hod. - tematický program družiny

14:30 - 15:00 hod. - hygiena, svačina

15:00 -16:00 hod. – odpočinek - poslech pohádek, sledování DVD, individuální hry (puzzle, stavebnice, zvukové hračky apod.), četba, polohování, houpací sítě, trampolína, procházky, iPad

 

 

Řád školní družiny

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu