Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola ve Stodůlkách je detašovaným pracovištěm a poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Děti a žáci mateřské školy, přípravného stupně a speciální školy jsou rozděleni do pěti tříd, v každé třídě pracuje třídní učitel s asistenty pedagoga.

   page2022"Škola hrou aneb školní rok v kostce" - 2022

   Nahlédněte do života školy formou videa.