Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola ve Stodůlkách je detašovaným pracovištěm a poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Děti a žáci mateřské školy, přípravného stupně a speciální školy jsou rozděleni do pěti tříd, v každé třídě pracuje třídní učitel s asistenty pedagoga.

   IKONA 1 20-21"Škola hrou aneb učíme se ve škole i doma - 2021"

   Nahlédněte do života školy formou videa.