Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Podpořte nás

Škola je výjimečná svým posláním a přístupem ke svým žákům. Dlouhodobě vzděláváme žáky, kteří potřebují náročnou a individuální péči, kterou nejsou státní školy schopny zajistit. Provozní prostředky a mzdy jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT a z plateb rodičů formou školného. Z tohoto základního balíku nezbývají žádné prostředky na investice, vybavení školy a nákup speciálních pomůcek. Všechny tyto potřeby pokrýváme z darů a příspěvků od individuálních či firemních dárců.

Dary a pomoc

Naši dárci