Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

DRUŽINA

Vychovatelé: Bc. Marie Nováková DiS.,Mgr. Michaela Srostlíková

Družina slouží k využívání volného času žáků v odpoledních hodinách. Žáci se mohou přihlásit k docházce buď každý den, nebo pouze ve vybrané dny. Provoz klubu je odpoledne od 13:00 hod do 17:00 hod. S žáky pracují většinou vychovatelé a asistenti pedagoga. Podle zájmu a dispozic žáků se mohou věnovat výtvarným, tělovýchovným, pracovním či relaxačním činnostem. Aktivity klubu probíhají v klubovnách, ve výtvarných a cvičebních prostorách, v relaxační místnosti i na zahradě.

V rámci družiny mohou být žáci přihlášeni na zájmové kroužky, které bývají aktuálně vypisovány každý školní rok. Kroužky probíhají pod vedením učitelů.

Tel.:+420 734 161 179

Řád školní družiny

  006725_58_071655 006727_58_071681 007983_58_087152

  006841_58_073085 007978_58_087087 007976_58_087061

Fotogalerie Družiny