Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

DRUŽINA

Vychovatelé: Bc. Marie Nováková DiS., Mgr. Michaela Srostlíková

Družina slouží k využívání volného času žáků v odpoledních hodinách. Žáci se mohou přihlásit k docházce buď každý den, nebo pouze ve vybrané dny. Provoz klubu je odpoledne od 13:00 hod do 17:00 hod. S žáky pracují většinou vychovatelé a asistenti pedagoga. Podle zájmu a dispozic žáků se mohou věnovat výtvarným, tělovýchovným, pracovním či relaxačním činnostem. Aktivity klubu probíhají v klubovnách, ve výtvarných a cvičebních prostorách, v relaxační místnosti i na zahradě.

V rámci družiny mohou být žáci přihlášeni na zájmové kroužky, které bývají aktuálně vypisovány každý školní rok. Kroužky probíhají pod vedením učitelů.

Tel.:+420 734 161 179

Řád školní družiny

  242124947_184413747105739_9098609640608044575_n 241397938_451551656065692_2433068027785156458_n 242477949_447483839904194_2899232331115852816_n

  242166602_384872626459948_5934204014641436797_n 242382231_393634992329779_2960387191181451772_n 242155499_545994336456487_8001730622691667243_n

Fotogalerie Družiny