Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

P1010984Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému. V naší škole využíváme převážně kombinaci různých metodik zaměřených na individuální potřeby našich žáků.

Z terapeutických technik jsou to převážně:

  • masáže

  • měkké techniky - manuální uvolnění reflexních změn v kůži a podkoží

  • postizometrická relaxace - ovlivnění reflexních změn ve svalech

  • mobilizace páteře a periferních kloubů

  • Vojtova metoda - cílem metody je nácvik základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení

  • senzomotorická stimulace - s pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla

  • stabilizace kloubů

  • exteroceptivní facilitace a relaxace

U nás pracují dva fyzioterapeuti, Tomáš a Jirka , kteří se žáky  individuálně rehabilitují. Podle jejich potřeb vybírají metody a techniky. K dispozici mají vodní postel, rehabilitační místnost s posuvným stolem a tělocvičnu vybavenou rehabilitačními míči, válci, kuličkovým bazénem a pod. S fyzioterapií jsou úzce spojeny další terapie.