Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola ve Strašnicích je detašovaným pracovištěm MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Žáci jsou rozděleni do tří tříd, v každé třídě pracuje učitel s asistentem pedagoga.