Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Internát

Vychovatelé: Bc. Mariia Fibigr, Bc. Marie Horáková

Asistenti pedagoga: Mgr. Olha Kovalchuk

Pro žáky, kteří nemohou do školy denně dojíždět, slouží internát s kapacitou 12 lůžek. Ubytování je situováno do dvou bytů. Po vyučování jsou žáci s vychovatelkou odvezeni mikrobusem do bytu v Podolí a odvedeni pedagogickým pracovníkem do bytu v Michli, kde vykonávají běžnou činnost, jako by byli v rodině. Hlavní důraz je kladen na upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy, slušného chování a přípravy na vyučování. Vždy se přihlíží k psychickým a fyzickým potřebám a schopnostem každého dítěte.

Pravidla pro přijímání žáků do internátu a chování v něm určuje internátní řád

  006410_58_067911 006772_58_072201 006779_58_072292

  007064_58_075828 007067_58_075867 006786_58_072383

Fotogalerie Internát