Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Internát

Vychovatelé: Bc. Mariia Fibigr, Bc. Marie Horáková

Asistenti pedagoga: Mgr. Olha Kovalchuk, Jaroslava Pitrová

Pro žáky, kteří nemohou do školy denně dojíždět, slouží internát s kapacitou 12 lůžek. Ubytování je situováno do dvou bytů. Po vyučování jsou žáci s vychovatelkou odvezeni mikrobusem do bytu v Podolí a odvedeni pedagogickým pracovníkem do bytu v Michli, kde vykonávají běžnou činnost, jako by byli v rodině. Hlavní důraz je kladen na upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy, slušného chování a přípravy na vyučování. Vždy se přihlíží k psychickým a fyzickým potřebám a schopnostem každého dítěte.

Pravidla pro přijímání žáků do internátu a chování v něm určuje internátní řád

  240496298_1683605368696347_825255999433608692_n 240385818_575774767170809_2993933606561446503_n 240811853_250648946927950_4865969311397319106_n

271575443_483225279835449_4331646838476084823_n 273054275_624816871938598_7720522527681411728_n 273083113_1608490349527697_1767970510919206995_n

Fotogalerie Internát