Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Internát

Vychovatelé: Bc. Mariia Fibigr, Bc. Marie Horáková

Asistenti pedagoga: Mgr. Olha Kovalchuk, Jaroslava Pitrová

Pro žáky, kteří nemohou do školy denně dojíždět, slouží internát s kapacitou 12 lůžek. Ubytování je situováno do dvou bytů. Po vyučování jsou žáci s vychovatelkou odvezeni mikrobusem do bytu v Podolí a odvedeni pedagogickým pracovníkem do bytu v Michli, kde vykonávají běžnou činnost, jako by byli v rodině. Hlavní důraz je kladen na upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy, slušného chování a přípravy na vyučování. Vždy se přihlíží k psychickým a fyzickým potřebám a schopnostem každého dítěte.

Pravidla pro přijímání žáků do internátu a chování v něm určuje internátní řád

  240496298_1683605368696347_825255999433608692_n 240385818_575774767170809_2993933606561446503_n 240811853_250648946927950_4865969311397319106_n

240815092_208985271287669_2565430218918963590_n 240579178_436763980983224_3713337161346263237_n 240881690_4217444718333878_1055805224739122269_n

Fotogalerie Internát