Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Škola Michle

Mateřská škola a základní škola speciální na Praze 4 poskytuje vzdělání dětem a žákům s mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci jsou rozděleni do šesti tříd, v každé třídě pracuje učitel s asistenty pedagoga.