Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola ve Stodůlkách poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Děti a žáci mateřské školy, přípravného stupně a speciální školy jsou rozděleni do pěti tříd, v každé třídě pracuje třídní učitel s asistentem pedagoga.

   ŠKOLA STODŮLKY 2018 - 2019  "Škola hrou aneb musíme si pomáhat - 2019"

   Nahlédněte do života školy formou videa.
 

Naše akce

Letos se zúčastníme 0 projektových dnů
Charitativního běhu se zúčastnilo 0 běžců
Spolupracujeme s 0 partnery