Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola ve Stodůlkách poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Děti a žáci mateřské školy, přípravného stupně a speciální školy jsou rozděleni do pěti tříd, v každé třídě pracuje třídní učitel s asistentem pedagoga.

   ŠK 2017-218  "Škola hrou aneb těšíme se do školy!"

   Nahlédněte do života školy formou videa.
 

Naše akce

Letos se zúčastníme 0 projektových dnů
Spolupracujeme s 0 školami