Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Školu v roce 2018 podpořili:

Finanční dary
Hana Vovsová                                                                                       2 450,- Kč
Jana Křížová                                                                                           152,- Kč
Zuzana Padevětová                                                                              1 600,- Kč
Martina Vaďurová                                                                                 10 000,-Kč
pan Dobšovič                                                                                       1 050,- Kč
Orbis Link s.r.o.                                                                                   10 000,- Kč
David Řehoř                                                                                          5 500,- Kč
pan Poláček                                                                                         10 000,- Kč
Kamil Pinkava                                                                                         5 000,- Kč
nejmenovaní dárci                                                                                 12 600,- Kč
Celkem                                                                                                58 352,- Kč
 
Věcné dary
 
Finanční příspěvky obcí
Magistrát hlavního města Praha (rehabilitační pobyt, canisterapie)   65 000,- Kč
Městská část Praha 4  (příspěvek na provoz)                                       20 000,- Kč
Městská část Praha 6  (příspěvek na provoz)                                         9 000,-Kč
Městská část Praha Zličín (přispěvek na provoz)                                  10 000,- Kč
Městská část Praha 16 (Radotín) (příspěvek mna provoz)                      5 000,- Kč
Městská část Praha 15 (příspěvek na provoz)                                       10 000,- Kč
Městská část Dubeč (příspěvek na provoz)                                           10 000,- Kč
obec Všenory (příspěvek na provoz)                                                      15 000,- Kč
Králův Dvůr (příspěvek na provoz)                                                           3 000,-Kč
Kralupy nad Vltavou (příspěvek na provoz)                                             5 000,- Kč
Nižbor (příspěvek na provoz)                                                                  5 000,- Kč
Zbuzany (příspěvek na provoz)                                                              20 000,-Kč
Celkem                                                                                                177 000,- Kč
 
Všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili, velmi DĚKUJEME!!!