Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

ŠKOLA V MICHLI NABÍZÍ:

ŠKOLA VE STODŮLKÁCH NABÍZÍ:

 

ŠKOLA VE STRAŠNICÍCH NABÍZÍ:

 • canisterapii

 • individuální rehabilitaci

 • léčebné jízdy na koních

 • plavání

 • logopedii

 • využití metod alternativní a augmentativní komunikace

 • zdravotní tělesnou výchovu 

 • bazální a zrakovou stimulaci

 • návštěvy divadel, koncertů a výstav

 • školu v přírodě, výlety

 • vybavení speciálními rehabilitačními a kompenzačními pomůckami