"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Logopedii navštěvují žáci zejména nižších ročníků, kteří potřebují pomoci s nácvikem komunikace – ať již verbální nebo neverbální. Výběr žáků probíhá společně s logopedkou a třídní učitelkou. V případě, že již žák na logopedii dochází s rodiči, se snažíme navázat na získané dovednosti a dále je rozvíjet. Žáci pracují pod vedením naší zkušené logopedky Mgr. Markéty Kavenové v individuální místnosti. Plní jednoduché úkoly, učí se správné výslovnosti před zrcadlem nebo procvičují mluvidla. V případě neverbálně komunikujících žáků používáme formu AAK doplněnou o individuální formy komunikace – znak, gesto aj. Jedna individuální lekce trvá asi 15 minut.

  20210119_092705 IMG_20210209_084427  IMG_20210209_090923

  IMG_20210209_092547  IMG_20210209_092710  IMG_20210209_101949