Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

P1020380Řečovou výchovu vyučujeme v každé třídě, vždy s užšími vazbami na ostatní vyučovací předměty, a kromě toho jeden vyučovací blok máme společný pro všechny žáky. Scházíme se jednou týdně a postupně jsme vytvořili rituály, které vždy opakujeme.

Přestože naši žáci většinou verbálně nekomunikují, ale dorozumívají se se svým okolím různými formami alternativní komunikace, tak se nejdříve pozdravíme říkankou s použitím manuálních znaků Makatonu. Následuje procvičování motoriky úst a obličeje, podporujeme správné dýchání, intenzitu i délku nádechu a výdechu. Dále zařazujeme cviky na zlepšení pohyblivosti úst. Velkou pozornost věnujeme vnímání řeči, vnímání lidského hlasu, spojujeme rytmické říkanky a zpěv s pohybem např. tleskáním, hry s prsty apod. Při rozvoji vyjadřovacích schopností podněcujeme žáky k opakování zvuků, hlasů zvířat, pojmenovávání předmětů, které vidí i vnímají hmatem. Mezi nejoblíbenější patří písnička "Mám jablíčko mám", rytmická říkanka  "Příšera" a "Brambora".

Skupinová řečová výchova v našich podmínkách je příležitostí ke společnému setkávání, žáci se navzájem rádi vidí, těší se na sebe a jsou tak motivováni ke komunikaci.

P1060562Souběžně ve škole probíhá i individuální logopedie s klinickou logopedkou Ilonou Eichlerovou. Aby řeč byla srozumitelná, resp.aby ji žáci dokázali správně napodobit, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání a celkově motoriku. Procvičujeme motoriku mluvidel a pravidelně provádím rehabilitaci orofaciální oblasti. Také trénujeme dechová cvičení. Na podporu a navození řeči využívám i alternativní techniku chirofonetického ošetřování. Výhodou je, že při této technice děti pasivně přijímají stimulaci od terapeuta a není tedy závislá na aktivní spoluúčasti žáka, která by vyžadovala určitou úroveň dovedností a schopností. Aktivitou zde rozumíme naopak pasivní, ale bdělé přijímání masážního tahu hlásek, jež terapeut dítěti předává na zádech a končetinách. Forma vychází z výdechového proudu hlásek.