"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Jednou týdně dochází do naší školy fyzioterapeut p. Jiří Vosáhlo. Pracuje s žáky na základě indikace od lékaře, je hrazeno zdravotními pojišťovnami, a je v souladu s provozními možnostmi. Žáci cvičí v rehabilitační místnosti, cvičení se zaměřuje na jednotlivé problémy pohybového aparátu, celkové posílení nebo korekci vývojových vad apod.

Z terapeutických technik se pak využívá zejména:

  • masáže

  • měkké techniky – manuální uvolnění reflexních změn v kůži a podkoží

  • postizometrická relaxace – ovllivnění reflexních změn ve svalech

  • mobilizace páteře a periferních kloubů

  • Vojtova metoda – reflexní plazení a otáčení

  • senzomotorická stimulace s pomocí labilních pomůcek

  • exteroceptivní facilitace a relaxace

  IMG_20210209_111801  IMG_20210209_111847  IMG_20210209_111946