Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

IMG_5629Jednou z moderních metod práce s dětmi s těžkým kombinovaným postižením je koncept snoezelen, který je definován jako „prostředí, které vytváří pocit pohody, uvolnění, zklidnění, ale také aktivizuje, stimuluje a probouzí zájem, řídí a klasifikuje podněty, vyvolává vzpomínky, organizuje komplexní rozvoj, snižuje pocity strachu a úzkosti, vyvolává pocity jistoty a bezpečí, podporuje socializaci a rozvoj vztahů, přináší radost.“

Žáci relaxují na vodním lůžku, pozorují vodní sloup s barevnými kuličkami a využívají zrcadlové stěny, ve kterých se veškerá technika a pomůcky opticky násobí. Používáme světelné  a zvukové hračky,  hudební produkci podle oblíbenosti a čichové podněty nabízíme prostřednictvím vonných svíček. Chuť stimulujeme podáváním oblíbených potravin. Pobyt ve snoezelenu navazuježákům pocit libosti, aktivizuje smysly a pomáhá prožívat ve škole příjemné chvíle.