Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Vánoční nadílka od firmy SKANSKA a AutoSTYL a.s.

20. prosince 2018

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 jsme ve škole přivítali Ježíška, který nadělil všem žákům krásné dárky. Na začátku listopadu všichni žáci za pomoci učitelů napsali Ježíškovi a nakreslili, co si přejí. Dopisy byly předány prostřednictvím ústředí Diakonie ČCE zaměstnancům firmy SKANSKA, kteří všem splnili jejich tajná přání a obdarovali naše děti krásnými hračkami. Také náš dlouholetý sponzor firma AutoSTYL a.s. v čele s panem Lopezem prostřednictvím jeho zaměstnanců nás obdarovala krásnými hračkami a pomůckami, které si třídy podle svých potřeb rozdělily.

Jménem všech dětí oběma firmám moc děkujeme, rozzářené oči a spokojené úsměvy dětí jsou toho důkazem!

Vánoční nadílka od firmy SKANSKA a AutoSTYL a.s.
20. prosince 2018 - Vánoční nadílka od firmy SKANSKA a AutoSTYL a.s.

Kolem desáté hodiny zazvonil v tělocvičně zvoneček a zvědavé děti se přiběhly podívat, co se děje. Jejich překvapené obličeje, rozzářené oči, otevřená ústa úžasem a výkřiky nadšení napovídaly, co se děje. Pod rozsvíceným stromečkem byla hromada dárků. Ty odvážné a zvědavé se vrhly mezi balíčky, začaly si je prohlížet a rozbalovat, trhat papír. Našly tam to, o co si Ježíškovi napsaly. Kluci autíčka, Adélka panenku, Anetka zvukovou hračku, Lukáš a Karin knížky, Josífek orla, Lukáš volant a ti ostatní puzzle, skládačky, vkládačky, kostky, míčky, plyšáky……Radost a nadšení nebraly konce a tak až do oběda si všichni společně hráli a radovali se.

Ještě jednou moc Ježíškovi a všem dárcům děkujeme!!!!!