Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Vánoční besídka ve Stodůlkách 2018

12. prosince 2018

Čas adventu, očekávání Ježíška jsme ve Stodůlkách vyplnili tradiční „Vánoční besídkou“ v úterý 11. prosince 2018. Všichni jsme se sešli ve slavnostně vyzdobené tělocvičně u rozsvíceného stromečku. Program byl nabitý zpěvem vánočních písní a koled za doprovodu kytar, krátkým zamyšlením nad významem Vánoc, loutkovou pohádkou, neobvyklým rozdělováním výrobků žáků jednotlivých tříd a popovídáním u kávy a dobrého jídla.

Vánoční besídka ve Stodůlkách 2018
12. prosince 2018 - Vánoční besídka ve Stodůlkách 2018

Celý program zahájil pan ředitel Milan Černý, přivítal přítomné rodiče, prarodiče, žáky a jejich sourozence, spolupracovníky, přátele školy a čestné hosty – členy Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Dejvicích v čele s panem farářem Pavlem Rumlem. Pan farář všem popřál klidné a požehnané svátky, vyzdvihl význam a přínos spolupráce mezi školou a Sborem, to, že páteční zpívání ve Stodůlkách mu přináší potěchu a radost.

Následovalo krátké vystoupení pedagogického pěveckého sboru za doprovodu kytary. Pak už na řadu přišla loutková pohádka „O Červené Karkulce“. Potěšila nejen ty nejmenší, ale i dospělé, protože byla netradiční, veselá a vtipná. Poděkování patří Matějovi, který ji celou zahrál, ale i všem žákům, kteří se v minulých letech podíleli na tvorbě loutek i kulis. Teprve ale nyní se s nimi mohli pochlubit veřejnosti.

Po společném zpěvu koled následovalo netradiční rozdělování výrobků žáků jednotlivých tříd formou soutěže, kdo dá víc. Všichni výherci se mohli potěšit nabytými dary – kalendářem 2019, perníkovou chaloupkou, obrázkem vytvořeným ubrouskovou technikou, adventním věncem a malovaným obrazem. Výhercům gratulujeme!

Ten, kdo to ještě nestihl se vyfotit ve fotokoutku s veselými rekvizitami, měl možnost a děti si pod stromečkem mohly vybrat oblíbenou plyšovou hračku.

Závěr patřil občerstvení, však se stoly prohýbaly pod výborným vánočním cukrovím, koláči, jednohubkami, chlebíčky, ovocem, kávou, čajem…..
Všem, kteří se podíleli a donesli něco dobrého nebo přispěli finančním darem, moc děkujeme!