Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Vánoční besídka ve Stodůlkách 2017

26. prosince 2017

Čas adventu jsme ve škole ve Stodůlkách zakončili tradiční vánoční besídkou v úterý 19. prosince 2017. Sešli jsme se všichni – rodiče, žáci, učitelé a přátelé školy ve slavnostně vyzdobené tělocvičně natěšeni a plni očekávání, co a kdo nás letos překvapí a navštíví.

Vánoční besídka ve Stodůlkách 2017
26. prosince 2017 - Vánoční besídka ve Stodůlkách 2017

Po úvodním slovu ředitele školy Milana Černého, který přítomné srdečně přivítal, a krátkém zamyšlením pana faráře Pavla Rumla z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Dejvicích zazpíval pěvecký pedagogický sbor za doprovodu Ivety Chromcové na klávesy a Magdy Cihlářové na kytaru „Tisíc andělů“ a „Zafúkané“. Přítomní mohli nejen poslouchat, ale i sledovat Markétu Lálovou, která celý text přiblížila neslyšícím divákům pomocí znaku do řeči.
Po společném zpěvu koled, které doprovázeli na kytaru členové dejvického sboru, na nás čekalo překvapení večera. Světlo zhaslo a mezi děti plné nedočkavosti za zpěvu „Narodil se Kristus Pán“ přitančil osvětlený „Vánoční stromeček“ v podání Alčy.
Následovala soutěž, „Kdo dá víc“. První kolo vyhrály holky Křížovy, které si odnesly domů mísu výborného vánočního cukroví. Druhou cenu, velký balík s překvapením, vysoutěžili Řehořovi.
V tradičním „Kole štěstí“ Stromeček rozdal ke spokojenosti všech přítomných dárečky, které měl ukryty pod svými větvemi ve veliké bedně. Našly se tam hračky, plyšáci, kosmetika, svíčky, dekorační ozdoby, knihy a prostě vše, o čem se nám jen sní.
Ti, kdož si nic neodnášeli, si mohli slavnostní podvečer zpříjemnit ochutnávkou cukroví, čajem, kávou či ostatním občerstvením, které připravili učitelé za přispění rodičů.

Děkujeme!

PF 2017
žáci a zaměstnanci ze Stodůlek