"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Slet čarodějnic ve Stodůlkách 2022

1. května 2022

V pátek 29. dubna 2022 se ve Stodůlkách slétly čarodějnice z celé školy, malé i velké, aby společně oslavily nadcházející svatojakubskou noc, starý lidový svátek spojený s pálením ohňů. I my jsme zapálili oheň, opekli si buřty, zazpívali si s kytarou, upálili zlou čarodějnici a vyzkoušeli si čarodějnické umy a zvyky – prolétli se na koštěti, vyrobili lektvar a vyhnali z děr všechny potvory, hady, pavouky, myšky a žáby.

Slet Čarodějnic ve Stodůlkách
1. května 2022 - Slet čarodějnic ve Stodůlkách 2022

Oheň zapálil přítomný inkvizitor Matěj a společně s Alžbětou zahájili slavnostní setkání. Přišla mezi nás i paní farářka Magda Trgalová, která se ujala hry na kytaru, a společně s ní jsme si zazpívali naše oblíbené písničky. Zároveň jsme opékali a baštili výborné špekáčky s hořčicí a chlebem. Kolem ohně probíhal i rej čarodějnic, které se předvedly ve své plné kráse, pochlubily se hábity, klobouky, dlouhými nosy, doplňky i hůlkami. Než oheň uhasl, tak jsme spálili zlou a falešnou loutku čarodějnice. Poté jsme šli plnit úkoly – v krabici jsme hledali různé potvory, kamarády čarodějnic. Našli jsme pavouky, myšky, žabky, hady, nebáli jsme se jich, naopak jsme si s nimi pohráli. Dalším úkolem bylo vyrobit čarodějnický lektvar - vhodit do kelímku s vodou šumivou tabletu, pozorovat bublinky, změnu barvy a pak do lektvaru vhodit gumovou žížalu. Ti odvážní z nás i lektvar vypili, omládli, ale trochu jim to dočasně zkřivilo úsměv na tváři. Poslední disciplínou byl let na koštěti, který všem šel náramně. Sednout si na koště nebyl pro nikoho problém, někteří s ním stačili i zamést letovou dráhu.

Děkujeme organizátorům třídy C a za rok zase na viděnou!