Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Děti dětem

22. října 2019

V pondělí 21. října 2019 jsme přivítali studenty maturitního ročníku Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů ve Stodůlkách.  V rámci projektu „Děti dětem“ si vybrali naši školu a přišli nám předat dětské vstupenky do pražské ZOO.

Děti dětem
22. října 2019 - Děti dětem

Slavnostní předání proběhlo v tělocvičně za přítomnosti našich žáků a učitelů. Z rukou zástupce studentů převzala Věra Růžičková certifikát a Rachidek vstupenky. Setkání bylo krátké, ale za to milé. Studenti se v kostce seznámili s chodem školy, se žáky, prohlédli si jednotlivé třídy, snoezelen a perličku. Všem Studentům za jejich návštěvu a milý dárek děkujeme!