"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Den Země a třída A/M

26. května 2023

Dne 23. května 2023 se žáci třídy A/M z Michle zúčastnili akce „Den Země“ pořádaného Prahou 4 v Centrál parku Pankrác. Žáci procházeli mezi různými stanovišti, které byly zaměřeny na rozšiřování znalostí o přírodě a jak jí můžeme svým chováním pomoci.

Den země a třída A/M
26. května 2023 - Den Země a třída A/M

Našim dětem se program moc líbil, bylo zde mnoho výtvarných stanovišť, kde jsme si mohli vykrojit mýdlo, ozdobit věneček, vyrobit magnet nebo si naopak nechat něco namalovat na obličej.
K vidění byl i jízdní oddíl městské policie, který prezentoval své nebojácné koně, kteří poráželi překážky, procházeli různými nástrahami a dokonce i stáli v ohni.
Děti se zábavnou formou učily recyklovat odpad a i my dospělí jme se dozvěděli nové informace. Když jsme už byli všichni těmi informacemi trochu zahlceni, rozhodli jsme se jich ze sebe několik vytřást ve skákacím hradu a při skákání panáka.
Naše děti získaly mnoho krásných ocenění a výrobků a ještě po návratu byly plné zážitků.