Co se u nás děje?

Co se u nás děje?

Co se u nás děje?

Co se u nás děje?

Co se u nás děje?

Popis k fotkám:
1 - Průvodcem nám byl premonstrát, sekretář strahovského opata, bratr Ambrož Petr Šámal.
2 - Teologický sál byl postaven za opata Jeronýma Hirnhaima (1671-1679).
Nad kovanými železnými vraty na protější straně knihovny je malý nápis: INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI - počátek moudrosti je bázeň před Bohem. Paradoxem zůstává, že se filosofické spisy budovatele knihovny ocitly na indexu zakázaných knih a dostaly se tak do speciálních uzamčených skříní nad oběma sálovými dveřmi, které sám nechal instalovat.
3 - Knihy v knihovně nejsou jen filozofické a teologické, najdeme tam třeba i takto vtipně ilustrovanou učebnici anatomie.
4+5 - Letohrádek císařovny Marie Luisy, která zde chvíli pobývala. A nádherný výhled od něj na Prahu.
6 - Ve strahovských sbírkách najdeme i vazbu Bible od vídeňského architekta Friedensreicha Hundertwassera (15. prosince 1928 Vídeň až 19. února 2000 paluba Queen Elizabeth 2).