"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha vyhlašuje

 

ZÁPIS

do mateřské školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální a základní školy speciální, který se koná

pro pracoviště Praha 4

v úterý dne 18. dubna 2023
od 9.00 do 14.00 hod.

v budově školy – Horáčkova 1095, Praha 4

kontaktní osoba Bc. Lucie Horáková

mobil: 734 261 345

Zapisovány budou děti a žáci do:      - mateřské školy speciální
- přípravného stupně základní školy        speciální
- základní školy speciální

pro pracoviště Praha 5

v úterý dne 18. dubna 2023
od 9.00 do 14.00 hod.

v budově školy – Vlachova 1502, Praha 5 - Stodůlky

kontaktní osoba Mgr. Věra Růžičková

mobil: 604 223 806

Zapisovány budou děti a žáci do:
základní školy speciální

 

 

 

pro pracoviště Praha 10

v úterý dne 18. dubna 2023
od 9.00 do 14.00 hod.

v budově školy – Saratovská 3392/8, Praha 10 - Strašnice

kontaktní osoba Mgr. Hana Doubková

mobil: 730 554 216

Zapisovány budou děti a žáci do:
základní školy speciální

 

 

 

Školy se zaměřují na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zejména dětí a žáků s mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případně i s jiným druhem a stupněm postižení.

Zároveň přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, doporučení ze speciálně pedagogického centra. Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit ze závažných důvodů k zápisu, můžete si domluvit náhradní termín.

 

Mgr. Milan Černý
ředitel školy

Leták zápis 2023 ke stažení

             Leták zápis 2023

Žádosti ke stažení