Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

 

ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 vyhlašuje

ZÁPIS

do mateřské školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální a základní školy speciální,
který se koná

pro pracoviště Praha 5
v pondělí dne 9. dubna 2018 od 9.00 do 15.00 hod.
v budově školy – Vlachova 1502, Praha 5
mobil: 737 258 416
Zapisovány budou děti a žáci do:
Mateřské školy speciální
Přípravného stupně základní školy speciální
Základní školy speciální

 

pro pracoviště Praha 10
v úterý dne 10. dubna 2018 od 8.00 do 11.00 hod.
v budově školy – Saratovská 159, Praha 10
mobil: 737 258 416
Zapisovány budou děti a žáci do:
Přípravného stupně základní školy speciální
Základní školy speciální

Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zejména dětí a žáků s mentálním postižením, s autismem, s více vadami, případně i s jiným druhem a stupněm postižení.

Zároveň přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, doporučení ze speciálně pedagogického centra.

 

Mgr. Milan Černý
ředitel školy

Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit ze závažných důvodů k zápisu, můžete si domluvit náhradní termín.

Letáček ke stažení

Informace k zápisu