Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

 

ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 vyhlašuje

ZÁPIS

do mateřské školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální a základní školy speciální

ELEKTRONICKY

do 7. dubna 2020

 

Zájemce o školu prosíme stáhnout a vyplnit formulář pro

- ke stažení zde -

Základní školu speciální ZŠS

Přípravný stupeň ZŠS

Mateřskou školu speciální

Žádost o dklad školní docházky

 

a poslat

Elektronicky na na níže uvedené e-mailové adresy

  1. podepsaný formulář formou scanu

  2. kopii doporučení SPC ke vzdělávání

  3. kopii rodného listu

Poštou na adresu vybrané školy

  1. originál  vyplněného formuláře

  2. originál doporučení SPC ke vzdělávání

  3. kopii rodného listu

pro pracoviště  – Vlachova 1502, Praha 5
Kontaktní osoba Mgr. Věra Růžičková
e-mail: Ruzickova@skoladiakonie.cz
mobil 604 223 806

pro pracoviště – Saratovská 159, Praha 10
Kontaktní osoba Mgr. Hana Doubková
e-mail: khHl1~l7VX~C1~b7Zbnu5.~_T-M
mobil 730 554 216

Vyrozuměním o přijetí/nepřijetí budete informováni do 21. 4. 2020.