"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

     Školu V Zápolí čeká velká rekonstrukce                    Bez názvu

Škola V Zápolí už více než 28 let vzdělává okolo 48 žáků s mentálním postižením. Třídy jsou malé. V každé se učí okolo šesti až osmi žáků, tak jako to bývá ve všech speciálních školách. Škola se dostala do situace, kdy bez zásadní rekonstrukce je ohroženo samotné její fungování. V rámci rekonstrukce budovy dojde k navýšení kapacity na 80 žáků , k bezbariérovým úpravám a vytvořením relaxačních míst pro práci s autisty. Vše je navrženo tak, aby škola mohla fungovat dalších 30 let.                           

Hlavním cílem projektu je zvýšit dostupnost vzdělávání pro žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s autismem.

Proč žádáme
O podporu žádáme v situaci, kdy je rekonstrukce nezbytná. Budova školy v současnosti nevyhovuje technickým požadavkům na fungování školy dle legislativy České republiky a aktuálním potřebám práce s žáky s autismem.
Finanční prostředky státu směřují k inkluzi těchto dětí do běžných škol, které je ale odmítají. Rodiče se dostávají do složité situace, kdy jejich dítě má povinnou školní docházku, ale zároveň pro něj není místo. Jedná se o dlouhodobě neřešený problém.
Speciální školy jsou vyčleněny z investičních projektů evropské unie na rekonstrukce či navýšení kapacity.

Investorem rekonstrukce školy je Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, 120 00 Praha 2, IČ: 45242704, která je zároveň zřizovatelem školy a vlastníkem budovy, není schopna takto zásadní rekonstrukci ufinancovat v plné výši z vlastních zdrojů.

Termín realizace je plánován od července 2022 do prosince 2022.

Položkový rozpočet na rekonstrukci je stanoven na 46 000 000 Kč včetně 15% DPH.

 

DAROVACÍ FORMULÁŘ     20210509_200139 (2)

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie ČCE, která je investorem projektu.
Na projekt přispěje Diakonie ČCE významnou částkou od pravidelných dárců.

Zajištěné finanční prostředky

Částka

% zdrojů

 

Diakonie ČCE (úvěr)

      20 000 000,00 Kč

43%

anigif11

 

 

Magistrát hlavního města Praha

        5 000 000,00 Kč

11%

Diakonie ČCE - vlastní zdroje

        3 400 000,00 Kč

 7%

Pravidelní dárci Diakonie ČCE (cca 1 500 dárců)

        3 000 000,00 Kč

 7%

anigif33

 

 

Nadace Otto per Mille

        2 200 000,00 Kč

 5%

Českobratrská církev evangelická

        1 240 461,00 Kč

 3%

Individuální a firemní dárci škola (215dárců)

         2 145 360,00 Kč

 5%

 

anigif55

 

Státní fond životního prostředí ČR

        5 958 626,00 Kč

13%

Nadace

           420 000,00 Kč

 1%

Celkem

       43 364 447,00 Kč  

 

Zbývá

        2 635 553,00 Kč

5%

 

    Pro více informací kontaktujte:  Milan Černý, ředitel školy: 737 258 416, cerny@skoladiakonie.cz

    Aktuálně o probíhající rekonstrukci ZDE      007281_01_078447

    Benefiční procházky ZDE   page2