"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

     Ve škole V Zápolí probíhá velká rekonstrukce                    Bez názvu

 

Tak konečně nastala dlouho očekávaná událost. V prosinci 2022 bylo ukončeno výběrové řízení na stavební firmu, které vyhrála společnost KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s. s nabídkovou cenou 52 998 635,55 Kč bez DPH (tj. 60 948 430 včetně DPH).  V pátek 6. ledna 2023 byla předána stavba. Podařilo se nám splnit jeden z milníků rekonstrukce. Stavba se rozjela. Kolik nám ještě chybí peněz? V tuto chvíli ještě čekáme na výsledky dotace na Státním fondu životního prostředí. Jakmile budeme mít tuto informaci, tak budeme vědět, jak na tom jsme.

2023-01-10_IMG_5605 2023-01-10_IMG_5611 2023-01-10_IMG_5612

Termín realizace je nově plánován od ledna 2023 do července 2023. Termín zahájení se posunul na prosinec 2022. Doufáme, že nový školní rok 2023 zahájíme v zrekonstruovaných prostorech.

 

PROČ  REKONSTRUKCE?

Škola V Zápolí už více než 28 let vzdělává okolo 48 žáků s mentálním postižením. Třídy jsou malé. V každé se učí okolo šesti až osmi žáků, tak jako to bývá ve všech speciálních školách. Škola se dostala do situace, kdy bez zásadní rekonstrukce je ohroženo samotné její fungování. V rámci rekonstrukce budovy dojde k navýšení kapacity na 80 žáků , k bezbariérovým úpravám a vytvořením relaxačních míst pro práci s autisty. Vše je navrženo tak, aby škola mohla fungovat dalších 30 let.                           

Hlavním cílem projektu je zvýšit dostupnost vzdělávání pro žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s autismem.

Proč žádáme
O podporu žádáme v situaci, kdy je rekonstrukce nezbytná. Budova školy v současnosti nevyhovuje technickým požadavkům na fungování školy dle legislativy České republiky a aktuálním potřebám práce s žáky s autismem.
Finanční prostředky státu směřují k inkluzi těchto dětí do běžných škol, které je ale odmítají. Rodiče se dostávají do složité situace, kdy jejich dítě má povinnou školní docházku, ale zároveň pro něj není místo. Jedná se o dlouhodobě neřešený problém.
Speciální školy jsou vyčleněny z investičních projektů evropské unie na rekonstrukce či navýšení kapacity.

Investorem rekonstrukce školy je Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, 120 00 Praha 2, IČ: 45242704, která je zároveň zřizovatelem školy a vlastníkem budovy, není schopna takto zásadní rekonstrukci ufinancovat v plné výši z vlastních zdrojů.

Dárce jsme začali oslovovat v roce 2019, kdy byly plánovány náklady na rekonstrukci ve výši 43 000 000 Kč. Mezi tím turbulentně rostly ceny stavebních materiálů a prací a také docházelo k zpřesňování odhadu nákladů na stavbu. Individuální a firemní dárci a nadace přispěli na rekonstrukci školy od roku 2019 do roku 2022 částkou 6 035 572 Kč, tj. 9,8% z rozpočtu. Jenom v prosinci 2022 přispěli dárci částkou 1 083 412 Kč. Pevně věříme, že tato neskutečná solidarita firem, přátel a rodičů nám pomůže otevřít rozšířenou a rekonstruovanou školu od 1. 9. 2023.

 

     Poděkování dárcům - video zde Poděkování dárcům

 

 

DAROVACÍ FORMULÁŘ     20210509_200139 (2)

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie ČCE, která je investorem projektu.
Na projekt přispěje Diakonie ČCE významnou částkou od pravidelných dárců.

Zajištěné finanční prostředky

Částka

% zdrojů

 

Diakonie ČCE (úvěr)

      20 000 000,00 Kč

33%

Aanigif1

 

 

Státní fond životního prostředí ČR

       12 000 000,00 Kč

20%

Diakonie ČCE - vlastní zdroje

        5 403 000,00 Kč

9%

Magistrát hlavního města Praha

        5 000 000,00 Kč

 8%

Individuální a firemní dárci škola (cca 300dárců)

        3 597 726,00 Kč

 6%

Aanigif2

 

 

Pravidelní dárci Diakonie ČCE (cca 1 500 dárců)

     3 000 000,00 Kč

 5%

Nadace Otto per Mille

        2 100 000,00 Kč

 3%

Českobratrská církev evangelická (sbírky a dary sborů ČCE)

      1 270 461,00 Kč

 2%

Nadace

      1 262 000,00 Kč

 2%

 

Aanigif3

 

Mateřská škola a základní šklola speciální Diakonie ČCE (vlastní zdroje)

      1 000 000,00 Kč

 2%

Wieneberger s.r.o. (stavební materiál)

         600 000,00 Kč

1 %

Celkem

 55 233 187,00Kč

91%

Zbývá

 - 5 766 813,00 Kč  

 

  

Pro více informací kontaktujte:  Milan Černý, ředitel školy: 737 258 416, cerny@skoladiakonie.cz

   

Aktuálně o probíhající rekonstrukci ZDE      007281_01_078447