Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

V Muzeu smyslů

19. května 2019

Na výlet do  Muzea smyslů ve čtvrtek 16. května 2019 se vypravila třída C. S Markétou, Matějem a Eliškou vydali Lukášek, Deniska a Helenka. Při jízdě MHD ukázali všichni vzorné chování. Přesně na začátek otevírací doby jsme dorazili k Muzeu smyslů v Jindřišské ulici, všichni zvědaví, co nás čeká. Že budeme mít oklamané všechny smysly se hned na začátku přesvědčila Helenka. Zatímco Markéta vyřizovala vstupné, Helence se zalíbily černobílé kruhy, které když se roztočily, dokonale ji zmátly.

V Muzeu smyslů
19. května 2019 - V Muzeu smyslů

Nejvíce se nám líbilo zrcadlové bludiště. Viděli jsme se tolikrát v zrcadlech, až zrak přecházel. Všichni zvládli ze zrcadlového bludiště najít úspěšně cestu, někteří úplně samostatně. Denisce se nejvíce zalíbil červený koberec s čínskou tematikou a důkladně si prohlížela obrázky na stěnách v nakloněné místnosti. Lukáškovi zůstával rozum stát nad tím, jak je možné, že v jedné místnosti je menší než naše vychovatelka Eliška, když ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Helenka dokonce vyzkoušela, jaké to je ležet na posteli s hřebíky a obětovala svou hlavu na tác s ovocem.

Muzeum smyslů zároveň s námi navštívili žáci běžné základní školy. Mohli by se od nás hodně učit, poněvadž slušné vychování je opustilo asi někde cestou. To my se chovali slušně, poslouchali jsme učitele a nezlobili (i když to pochopitelně také umíme). Oprávněně jsme se všichni pak mohli vyfotit s andělskými křídly.

Prozkoumali jsme všechny exponáty, prošli jsme zkreslenými místnostmi, které mátly naše smysly, a prohlédli si obrázky s optickými iluzemi. Výlet jsme završili svačinou v nedalekém parčíku.