Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

První týden ve škole

10. září 2020

1. září 2020 jsme se opět všichni po půlroční pauze sešli ve škole. Někdo návrat prožíval vlažně, někdo by ještě raději zůstal doma, ale většina žáků se do školy těšila a našli se i tací, kteří do školy přímo přiběhli za hlasitého volání a zdravení AHOJ!, vrhání se do náruče učitelů, s úsměvem od ucha k uchu. Také všichni pedagogové se na své žáky těšili, přivítali je s radostí a s plány a zajímavými nápady na celý školní rok. A jak probíhal první týden ve třídě B?

První týden
10. září 2020 - První týden ve škole

Hned první den se sešli všichni žáci, letos nás je sedm – čtyři kluci a tři děvčata. Přidali jsme ještě jednu lavici a do ní se usadil nový spolužák Matty. Ve třídě bylo živo a veselo, navázali jsme na to, kde jsme vloni skončili.
V září je tématem měsíce „Škola“, které prolíná všemi předměty.  Malovali jsme školní pomůcky, přiřazovali a pojmenovávali obrázky, zhlédli nový školní film „Škola hrou aneb do školy chodíme rádi“. Společně jsme prošli celou školu, ukázali Mattymu třídy a všechny prostory – tělocvičnu, snoezelen, šatnu a chodby, kuchyň i ředitelnu. Vše jsme zdokumentovali a nafotili. Také jsme si zopakovali práci s interaktivní tabulí. Nafocené školní batůžky jsme si promítli a hádali, který čí je. Není překvapením, že si ho každý ihned poznal.
Při hudebce Olinka zasedla k pianu a přezpívali jsme písničky s obrázky o podzimu, na jména žáků. Viktor zpíval a hrál na pianko, Amy znakovala a ostatní tleskali nebo hráli do rytmu na hudební nástroje.
Protože celý týden byl ve znamení teplého a slunečného počasí, tak jsme chodili ven na procházky nebo na zahradu. Obsadili jsme trampolínu, houpačku, vyzkoušeli naši šikovnost při házení a chytání míče, při hře s kuželkami. Našli se i tací, kteří se zapojili do zahradnických prací. Za vydatnou pomoc jsme byli odměněni sladkými, velikými jablíčky.