"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Projektový den "V lese ve Vlachově hvozdu"

2. června 2022

Ve čtvrtek 2. června 2022 jsme se ve Stodůlkách dověděli v rámci projektového dne „V lese“ něco málo o Vlachově hvozdu, o jeho vzniku a historii osidlování, společně jsme se vydali po naučné stezce a na čtyřech zastávkách jsme získali povědomí o životě v lese, o obyvatelích, kteří v něm žijí, o rostlinách a další vegetaci, ochutnali jsme plody lesa. Současně jsme dodržovali pravidla chování v této Chráněné krajinné oblasti – nerozdělávali jsme oheň, nevstupovali mimo vyznačené cesty, netábořili na nevyhrazených místech, nerušili svým křikem živočichy, netrhali chráněné rostliny.

Projektový den "V lese ve Vlachově hvozdu"
2. června 2022 - Projektový den "V lese ve Vlachově hvozdu"

Tělocvična skutečně vypadala jako hluboký les plný rostlin a živočichů a krásných zákoutí. Potkali jsme tři babky kořenářky, Palečka a jeho kamarády i s vysokými smrky, tři muchomůrky, Hejkala, dva trempy s batohy, hajného, skřítka a plno zvířátek. Spatřili jsme medvědy, lišky, vlky, veverky, ježky, zajíce, drobné hlodavce, ptactvo, bažanta i hmyz. Napít jsme se mohli z lesní studánky s vodopádem, prohlédnout si pohádkovou perníkovou chaloupku, zamotat se do pavoučí sítě, vylézt na posed a střelit jelena, prohlédnout si skutečné paroží, mraveniště i s Ferdou mravencem, nasbírat houby, nahlédnout do liščí nory a občerstvit se v krmelci. Lákadel bylo všude plno, ale našim úkolem bylo projít všechna přichystaná stanoviště.

Než jsme se rozešli, tak jsem si společně zazpívali:

Já do lesa nepojedu!

Když jsem já byl včera v lese,
potkal jsem tam veverku.
Jukla na mě, zapištěla,
vystrčila prdelku!

Sova houká jako divá,
vím už, co to znamená!
Napila se někde piva,
teď je z toho zmatená!

Slyším rány jak z kanónu,
až se země otřásá!
On to nejspíš bude datel,
dneska má den bez masa!

Tancovali v blátě šneci,
pěkně jim to klouzalo!
Potom se šli osprchovat,
pomohlo to pramálo!

Byl jsem já Vám včera v lese,
potkal jsem tam zvířátka.
Válel jsem se po jehličí,
jó, byly to pohádka!

 

V kanceláři CHKO – ve třídě C jsme s Táňou a Alčou aktualizovali mapu Vlachova hvozdu. Vytvořili jsme obrázek lesa. Nalepovali jsme se zvířátka na předpřipravený podklad se všemi detaily.

V lesním porostu – ve třídě B jsme s Věrou a Olinkou pomohli rodákovi ze Stodůlek Palečkovi a jeho kamarádům vyrobit šišku. Na maketu šišky jsme lepili papírové šupinky.

V doupěti spící lišky – ve třídě A jsme se s Hankou a Verčou učili poznávat anatomii lišky, seznámili jsme se s jejím životem. Vybarvili jsme obrázek, domalovali detaily a složili její maketu.

Na palouku – ve třídě E s Líbou, Yvette a Vojtou jsme relaxovali, odpočívali a poslouchali zvuky lesa.

V krmelci – v tělocvičně s Katkou, Kájou a Věrkou jsme měli občerstvení. Ochutnali jsme lesní plody – jahody, borůvky, maliny; koláčky, které nesla Karkulka babičce, perníčky z perníkové chaloupky, opečené buřty našich trempů, jehličí z listového těsta, drobný hmyz – gumové žížaly, žabičky.

Všichni jsme úspěšně prošli celou naučnou stezku a za odměnu si odnesli krásnou medaili.