Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Projekt KROK ZA KROKEM 2017-19

8. ledna 2018

Projekt KROK ZA KROKEM 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt KROK ZA KROKEM 2017-19
8. ledna 2018 - Projekt KROK ZA KROKEM 2017-19

Jsme zapojeni v těchto šablonách:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Tandemová výuka na ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Nové metody ve výuce na ZŠ
Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.