Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Komunitní setkání na téma "Cvičení s prvky jógy pro děti"

28. května 2021

Ve středu 26. května 2021 se ve Stodůlkách uskutečnilo v rámci evropského projektu Šablony II Komunitní setkání rodičů, pedagogů a přátel školy na téma „Jóga  pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“.
Všem přítomným Veronika Hegerová s Hankou Hőnigsfeldovou nastínily a předvedly, jak pracují se žáky, jak se jim daří začlenit cvičení s prvky jógy do relaxačních hodin a jak by se svými dětmi mohli rodiče doma relaxovat a cvičit.

Komunitní setkání na téma "Cvičení s prvky jógy pro děti"
28. května 2021 - Komunitní setkání na téma "Cvičení s prvky jógy pro děti"

Setkání se uskutečnilo z důvodu koronavirové situace venku v altánku školní zahrady, kde byla připravena potřebná technika k promítání prezentace, videí a fotografií. Garantem přednášky byl fyzioterapeut Jiří Vosáhlo, Dis.

Po vřelém uvítání rodičů následovala stručná prezentace s komentářem o historii a původu jógy a byla představena jóga pro děti. Primárně jsme se věnovali józe pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která využívá prvky bazální stimulace.

Další část přednášky byla zaměřena na praktické využití a aplikaci tohoto cvičení s ukázkou videí a fotografií z našich pravidelných úterních relaxačních hodin. Byl popsán průběh lekce, která začíná společnou přípravou podložky, paravánů, audiosoupravy s relaxační hudbou a zapálením aromalampy či svíčky. Pokračuje se uvítacím rituálem ve formě básničky a poté následuje cvičení, které probíhá ve dvojicích nebo individuálně. Rodiče měli možnost zhlédnout některé pozice, při kterých si hravým způsobem posílíme a protáhneme své svaly, což vede například k lepšímu držení těla, k rozvoji hrubé a jemné motoriky a smyslu pro rovnováhu. Důležité je pozice různě modifikovat a přizpůsobovat danému znevýhodnění. Pozice je možné dle potřeby rozfázovat od jednoduchého pohybu ke složitějšímu. K dětské józe také patří správná motivace, která se projevuje například pojmenováváním pozic podle zvířátek. Každá pozice je také doplněna krátkým příběhem.

Po přednášce následoval prostor pro otázky k tématu a volná diskuze rodičů a zaměstnanců školy. Součástí bylo také bohaté občerstvení. Rodiče živě diskutovali, sdělovali si své zkušenosti, byla to první velká příležitost se po tak dlouhé době vidět, popovídat si.