"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Benefiční procházka Židovské muzeum

23. května 2022

V neděli 22.května 2022 nás čekala třetí benefiční procházka – tentokrát jsme navštívili Židovské muzeum. Společně jsme prošli a viděli Klausovou, Maislovou, Pinkasovu, Staronovou a Španělskou synagogu, starý židovský hřbitov a Obřadní síň.

Benefiční procházka Židovské muzeum
23. května 2022 - Benefiční procházka Židovské muzeum

Před informačním a rezervačním centrem Maislova 15 se nás sešlo skoro dvacet a pod laskavým a odborným vedením paní Marty Študentové, jsme se pustili do objevování celkem šesti objektů bývalého židovského ghetta. Postupně jsme se seznámili s nejdůležitějšími židovskými svátky a způsoby, jak se slaví, viděli jsme nejdůležitější náboženské předměty a písemnosti, ale i zajímavé informace ze všedního dne příslušníků židovského národa. Dozvěděli jsme se i něco z historie židovského národa a současnosti pražské židovské obce. Víte, že do židovského kalendáře se někdy vkládá pohyblivý měsíc? A že židovské ženy si po svatbě ostříhají dlouhé vlasy? Nebo že na začátku nového roku vydává židovská obec seznam košer potravin? Procházka byla velmi zajímavá, a i když jsme se ji snažili urychlovat, trvala něco před tři hodiny – které nám utekly jako voda!

Poslední benefiční procházka do Únětického potoka se koná 18. června 2022, zájemci se mohou hlásit ZDE.