"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Benefiční procházka Únětický potok

20. června 2022

Dne 18. června 2022 jsme se vydali na čtvrtou benefiční procházku do údolí Únětického potoka na podporu rekonstrukce Mateřské a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha. Sešli jsme se na zastávce autobusu 316 na Bořislavce v počtu 9 poutníků (jedním z poutníků byla fenka Chili). Slunce pralo a na zastávce jsme hledali každý malý kousek stínu.

BENEFIČNÍ PROCHÁZKA ÚNĚTICKÝ POTOK
20. června 2022 - Benefiční procházka Únětický potok

Naším průvodcem se stala muzikoložka a poutnice Wanda Dobrovská. Autobusem jsme dojeli do vesnice Černý Vůl, kde jsme zahájili putování údolím Únětického potoka. Jedná se o potok procházející vesnicemi i divokou krajinou. Částečně je regulovaný. Výpravu jsme zahájili zastávkou s místopisnou a historickou vsuvkou u hospody Černý vůl. Dále jsme postupovali proti proudu vesnicemi Statenice, kde jsme minuli zdejší zámek. Jedním z výkladu názvu obce je od mlynářského termínu stativa, což jsou svislé trámy po stranách žlabu, jímž protéká voda. Pokračovali jsme okolo Štěrbova mlýna v Tuchoměřicích. Z dálky jsme si prohlédli klášter komunity Chemin Neuf v zámku v Tuchoměřicích. Znavení a žízniví jsem postupovali pravidelným tempem přes Kněžívku a dále okolo Čermákova mlýna do Kněževsi. Tam jsme zakončili putování u pramene. Potok pramení v rybníčku, jezírku, studánce, ouvalce uprostřed návsi, kam je sváděno několik pramenů kanalizačními trubkami.

Potom jsme se s naším milým průvodcem vyfotografovali a vyrazili na pivo do blízké hospody neb teplota byla opravdu velmi vysoká.

Výtěžek z procházky bude opět celý věnován na rekonstrukci školy.