"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Benefiční procházka Sakrální okrsek Petřín s prohlídkou kostela sv. Vavřince

13. března 2022

Dne 6. března 2022 se uskutečnila první benefiční procházka na podporu rekonstrukce Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha. S nápadem na tuto formu podpory školy přišla členka Sboru ČCE v Dejvicích paní Marta Študentová. Průvodcem na této procházce se stal Petr Jan Vinš, teolog, starokatolický kněz, judaista, překladatel a generální sekretář Ekumenické rady církví, který připravuje knihu o Petříně.

Benefiční procházka Sakrální okrsek Petřín s prohlídkou kostela sv. Vavřince
13. března 2022 - Benefiční procházka Sakrální okrsek Petřín s prohlídkou kostela sv. Vavřince

Za mrazivého nedělního odpoledne se vydalo 14 statečných od zastávky lanové dráhy na Újezdě pod vrchem Petřín na pouť. V průběhu cesty se nám otevíraly úchvatné výhledy na Malou Stranu a celou Prahu. Uprostřed skupiny postupoval náš průvodce, který vtipně a poutavě vyprávěl o sakrální historii vrchu Petřín. Z rychlosti jeho chůze a zvučného hlasu byla zřejmá zkušenost kněze a také jeho vojenský výcvik. Začali jsem částí Petřína, která se jmenuje „Seminářské zahrady“. Dále jsme postupovali do kopce kozími stezkami, což zajistilo, že jsme se postupně zadýchávali a zahřívali. V průběhu putování jsme se dozvídali o vzniku křížových cest a jejich historii. Nahlédli jsme do viniční barokní kaple, také jsme si prohlédli kopii Ježíšova hrobu a vyslechli pár slov z kazatelny na konci křížové cesty na Petříně. Procházka byla zakončena v kostele svatého Vavřince, který je sídlem biskupa starokatolické církve. Dověděli jsme se, proč je zde vystavěn právě kostel zasvěcený sv. Vavřinci – legenda praví, že na Petřínském vrchu se v ohni lidem zjevovaly postavičky ďábla. Kníže Boleslav a biskup Vojtěch se rozhodli rázně zakročit a založili zde kostel, který zasvětili Vavřinci umučenému na roštu (o ohni něco věděl). V současné době kostel poskytl útočiště pravoslavným z vyhořelého dřevěného kostelíku svatého Michala.

Pro mne benefiční procházka znamenala zcela jiné setkání s místem, které znám z procházek s milou či dětmi, ale neuvědomoval jsem si jeho duchovní historii. Procházku jsme zakončili společným posezením v hospodě Pod Petřínem. Také je důležité, že benefiční procházka vynesla na darech 7 500 Kč. Tak to bude polovina ceny osvětlení do jedné třídy.

Další vycházka bude 10. dubna od 14 hodin, se sekterářem opata premonstrátského kláštera na Strahově Petrem Ambrožem Šámalem navštívíme knihovní sály a letohrádek Marie Luisy.

Mgr. Milan Černý