"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Benefiční procházka Knihovní sály Strahovského kláštera a letohrádek Marie Luisy

22. dubna 2022

Dne 10. dubna 2022 jsme se vydali na druhou benefiční procházku na podporu rekonstrukce Mateřské a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha. Sešli jsme se před vchodem do baziliky Nanebevzetí Panny Marie v počtu 25 účastníků. Mezerou mezi mraky zasvítilo na naši skupinku slunce jakoby na znamení, že je nám přáno.

Benefiční procházka Knihovní sály Strahovského kláštera a letohrádek Marie Luisy
22. dubna 2022 - Benefiční procházka Knihovní sály Strahovského kláštera a letohrádek Marie Luisy

Naším velmi fundovaným průvodcem byl premonstrát a sekretář opata Ambrož Petr Šámal, který nás seznámil s historií kláštera a obou knihovních sálů. Počátky kanonie premonstrátů na Strahově spadají do první poloviny 12. století. K plnému rozkvětu dochází až v 16. a 17. století. K významným osobnostem kláštera patří například opat Lobel. Kašpar Questenberg a Kryšpín Fuk.

Historie soustavného budování knižního fondu začíná v 2. polovině 17. století za opata V. M. Franka. Za jeho nástupce opata Hirnhaima byl vybudován barokní Teologický sál, jehož fond čítá 5564 svazků. Náš průvodce nám vyprávěl o historii sálu, podrobně se věnoval osobnosti opata Hirnhaima. Ten se ve svých spisech vyjadřoval kriticky o scholastice. Ve skříních nad dveřmi sálu, určených pro libri prohibiti, se tak na krátkou dobu ocitly i Hirnhaimovy traktáty. V praxi jsme viděli tzv. kompilační kolo, jakousi kombinaci pracovního stolu a pohyblivých polic, které sloužilo jako pomůcka při sestavování textů. Řada astronomických a geografických glóbů nás zaujala nejen faktickým zobrazením tehdejšího světa, ale i svou výtvarnou podobou. V prohlídce jsme pokračovali ve Filosofickém sále, který vznikl o stolet později. Jeho knižní fond (42 000 svazků) obsahuje kromě filosofických a teologických knih také díla z oboru matematiky, astronomie, historie, filologie a lékařství, např. učebnici anatomie (viz foto). Přes Kabinet kuriozit s archeologickými a přírodovědnými exponáty jsme prošli do zahrady, kde jsme si prohlédli letohrádek Marie Luisy.

Potom jsme se s naším milým průvodcem vyfotografovali a s velkými díky jsme se rozloučili.

Výtěžek z procházky je celý věnován na rekonstrukci školy díky tomu, že ji řád realizoval zdarma.

Další benefiční procházka do Židovského muzea se koná 22. května a je již plně obsazena.