Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Advent ve třídě A

12. prosince 2018

Na příchod nejkrásnějších svátků v roce se naše třída začala pilně připravovat již před první adventní nedělí. Vyzdobili jsme si celou třídu – okna, stůl i odpočívací místa, vyrobili adventní věnec, kalendář a ozdobili stromeček. Na svátek Barborek jsme natrhali do vázy třešňové větvičky a dali se do velkého pečení cukroví.

Advent ve třídě A
12. prosince 2018 - Advent ve třídě A

Pilně jsme rozvalovali těsto, vykrajovali hvězdičky, stromečky, zvonečky a andělíčky. Po upečení v kuchyni jsme tvary obalovali v cukru a pak hurá ochutnávat! Pátého prosince nás navštívil Mikuláš, čert a anděl, kteří nás potěšili a obdarovali sladkostmi a ovocem.
Jako mávnutím kouzelného proutku se nám proměnila i místnost snoezelen, ve které nyní prožíváme zážitkové vánoční chvilky. V rámci družiny si pěkné vánoční odpoledne s Hankou užili i žáci třídy D – Josífek, Anička, Emička a Adélka a také František ze třídy E. Také ostatní žáci místnost navštěvují se svými učitelkami či asistenty a všichni si odnášejí krásné zážitky plné vánoční pohody.
Na besídce jsme zhlédli moderní pojetí pohádky „ O Červené Karkulce“, vydražili výrobky tříd a zazpívali si koledy. Rodičům jsme rozdali drobné dárečky pro potěšení, na jejichž výrobě jsme se vlastnoručně podíleli. Nyní už se těšíme na Vánoce a na Ježíška!