Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Třída C/S

Třídní učitelka: Bc. Vladislava Sýkorová

Asistent pedagoga: Mgr. Ladislav Kříž

Asistent pedagoga: Mgr. Alena Tomasová

V letošním školním roce 2019/20 jsme přivítali v naší třídě celkem šest žáků ve věku od 7 do 23 let: Filip, Esterka, Kačka, Linda, Terezka a Toník.
Vzdělávají se podle II. dílu školního vzdělávacího programu „Spolu – škola pro všechny“.
Výuka probíhá v tematických celcích, které souvisí se změnami v přírodě a navazují na předešlé zkušenosti a možnosti našich žáků. Děti se nenásilně a vhodnou formou učí se svým pedagogem a asistenty jak individuálně, tak skupinově. Naši žáci se učí čelit běžným denním starostem, rozvíjejí své dovednosti, především samostatnost.
Během týdne se účastníme pravidelných aktivit, na které se naši žáci velmi těší: v pondělí navštěvujeme nově zřízený snoezelen, v úterý si rádi zacvičíme v Sokole nebo probíhá individuální fyzioterapie. Ve středu jezdíme plavat na Slavii. Čtvrtek máme velmi bohatý, ráno zpíváme společně se všemi třídami a panem farářem z místního evangelického sboru. Během dne nás navštíví 1x za 14 dní pes v rámci canisterapie a ještě se účastníme hipoterapie na Zmrzlíku. V pátek si zazpíváme s kytarou spolu se všemi třídami.
Nezapomínáme ani na kulturu a akce mimo školu: Velmi rádi navštěvujeme dětské parky v okolí školy, chodíme do kina a pořádáme celodenní výlety.

 

         Filip    Kačka   Linda    Tereza    Toník     Ester   

                Filip                  Kačka               Linda                Terezka                Toník                 Ester 

                  Mgr. Vladislava Sýkorová                                 Mgr. Ladislav Kříž                                Mgr. Alena Tomasová

       Mgr. Vladislava Sýkorová                 Mgr. Ladislav Kříž                     Mgr. Alena Tomasová