Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Třída C/S

Třídní učitelka: Mgr. Vladislava Sýkorová

Asistent pedagoga: Mgr. Ladislav Kříž

Asistent pedagoga: Kristýna Kuklíková, DiS

Hurá, hurá, konečně jsme se dočkali a po prázdninách jsme se sešli v novém složení. V letošním školním roce 2020/2021 jsme přivítali v naší třídě celkem šest žáků, tři holčičky a tři kluky ve věku od 5 do 14 let. Bohužel Kačka je dlouhodobě nemocná, a tak nemohla mezi nás zatím přijít. Přejeme ji brzké uzdravení.

Oliverek je v přípravném stupni a zbytek žáků se vzdělává podle II. dílu školního vzdělávacího programu „Spolu – škola pro všechny“. Výuka probíhá v tematických celcích, které souvisí se změnami v přírodě a navazují na předešlé zkušenosti a možnosti našich žáků. Děti se nenásilně a vhodnou formou učí se svým pedagogem a asistenty jak individuálně, tak skupinově. Naši žáci se učí čelit běžným denním starostem, rozvíjejí své dovednosti, především samostatnost.
Během týdne se účastníme pravidelných aktivit, na které se naši žáci velmi těší: v pondělí navštěvujeme snoezelen, v úterý si rádi zacvičíme v Sokole nebo probíhá individuální fyzioterapie. Někteří ještě navštěvují individuální logopedii. Ve středu jezdíme plavat na Slavii. Čtvrtek máme velmi bohatý, ráno zpíváme společně se všemi třídami a panem farářem z místního evangelického sboru. Během dne nás navštíví 1x za 14 dní pes v rámci canisterapie. Doufáme, že bude i probíhat naše oblíbená hipoterapie. V pátek si zazpíváme s kytarou spolu se všemi třídami.
Rádi chodíme na zahradu, kde se nám podařilo vybudovat nové pískoviště, využíváme i další herní prvky. A protože jsme zvídavá třída, navštěvujeme dětské parky v okolí školy a těšíme se na školu v přírodě. 

 

         Profil_Filípek                                   Kačka                                Profil_Linda  

                      Filip                                                            Kačka                                                       Linda    

     "nejvíce se těším na svačinu a oběd"                                              "ráda plavu"                                 " jsem nejstarší slečna a mám ráda obrázky"

 

         Profil_Oliver                                  Profil_Toník                               Profil_Kačenka   

                   Oliver                                                             Toník                                                      Kačenka

    "já benjamínek mám rád knížku s dopravními prostředky"        "nejraději zpívám s kytarou"                                     "jsem celý den upovídaná"

 

          Profil_Vlaďka                                 Profil_Láďa                             Profil_Kristýna

       Mgr. Vladislava Sýkorová                                  Mgr. Ladislav Kříž                                 Kristýna Kuklíková, DiS