Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Třída C/S

Třídní učitelka: Bc. Vladislava Sýkorová

Asistent pedagoga: Bc. Lucia Megyešiová

Asistent pedagoga: Julie Šubertová

V letošním školním roce 2018/19 je v naší třídě pět žáků od 7 do 21 let: Filip, Kačka, Petr, Terezka a Toník.

Vzdělávají se podle I. a II. dílu školního vzdělávacího programu „Spolu – škola pro všechny“.

Výuka probíhá v týdenních tematických celcích, které souvisí se změnami v přírodě a navazují na zkušenosti našich žáků. Během dne probíhá jak individuální, tak i skupinová výuka.

Během týdne se účastníme pravidelných aktivit: v pondělí chodíme cvičit do tělocvičny v Sokole a absolvujeme individuální fyzioterapii, ve středu jezdíme plavat na Slavii, ve čtvrtek probíhá jednou za čtrnáct dní canisterapie a jednou za měsíc nás čeká hippoterapie v Toulcově dvoře.

Nezapomínáme ani na kulturu: chodíme do divadel, na výstavy a koncerty. Velmi rádi jezdíme i na výlety po okolí.

    FILIP          KAČKA           PÉŤA           TEREZKA            TONÍK      

          Filip                        Kačka                         Péťa                       Terezka                      Toník