Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Třída B/S

Třídní učitelka: Mgr. Alice Šumová

Asistentka pedagoga: Julie Šubertová

Třídu B/S navštěvují v letošním školním roce 2019/2020 tři kluci a jedna slečna: Adam a Matyáš se se školou teprve seznamují v přípravném ročníku, ostřílení školáci Daniel a Kačka se učí podle I.dílu našeho školního vzdělávacího programu.
Každý den zahajujeme společným ranním kroužkem s písničkami, říkankami, rozcvičkou, povídáním a učením. Během dopoledne pak pracujeme individuálně ve své lavici, tvoříme nebo si hrajeme na zahradě. Se spolužáky z ostatních tříd se budeme pravidelně setkávat v tělocvičně, při zpívání s Hankou a s panem farářem. Budeme si užívat snoezelen, canisterapii, hipoterapii a plavání a těšíme se také na procházky, výlety, cesty za kulturou a společné oslavy.

.

                      B.S-Daniel                 B.S-Kačka                 B.S-Adam               B.S-Matyáš

                             Daniel                              Kačka                                Adam                         Matyáš