Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Třída B/S

Třídní učitelka: Mgr. Natalia Lokočová

Asistentka pedagoga: Karolína Bláhová

Ve třídě nás je celkem pět – dvě slečny a tři kluci -  Anička, Markétka, Honza,Tomášek a Daník. Vzděláváme se podle I. a  II. dílu školního vzdělávacího programu "Spolu - škola pro všechny".

Výuka v naší třídě probíhá jako v celé škole v týdenních tematických celcích na základě individuálního přístupu a s využitím moderních technologií, jako jsou interaktivní tabule, počítač  a iPad. Při výuce je samozřejmostí používání augmentativní a alternativní komunikace – referenční předměty, Makaton a komunikační systém PECS.

A nesedíme jenom ve třídě – pravidelně cvičíme v blízké sokolovně a školní rehabilitační místnosti, jednou za týden rádi chodíme na plavání a vždycky se těšíme na hypoterapii a canisterapii, které probíhají jednou až dvakrát za měsíc.

Hezká a bezpečná školní zahrada nám dává možnost maximálně využit hezkého počasí, společných pohybových her s míčem , jízdu na tříkolce, relaxaci na houpačce a trampolíně.

                  Anička                 Daník                 Honza               Tomáš

                          Anička                              Daník                                Honza                         Tomáš