Škola Strašnice

Škola Strašnice

Škola Strašnice

Třída A/S

Třídní učitelka: Mgr. Hana Doubková

Asistentka pedagoga: Bc. Veronika Kubátová

Asistentka pedagoga: Hana Jahodová

V letošním školním roce se v naší třídě sešlo šest žáků – tři slečny - Kačka, Linda, Diana a tři kluci – Dominik, Matteo a Pavel. Učíme se podle I. a II. dílu našeho školního vzdělávacího programu.
Přes léto jsme třídu trochu oprášili, uklidili, doplnili o novou síťovou nástěnku a několik nových učebních pomůcek, ale jinak je skoro stejná jako vloni.

I když je teprve druhá půlka září, už jsme toho docela dost stihli!
Jelikož je stále pěkné počasí, chodíme rádi na dětská hřiště a na vycházky, byli jsme se podívat na Trmalovu vilu, začali jsme jezdit na koně a také plavat a dokonce jsme stihli oslavit i Matteovi narozeniny. Moc nás baví povídání při ranním kroužku, zkoušíme znovu po prázdninách číst, psát i počítat a učit se. Namalovali jsme si obrázky z prázdnin a podívali jsme si o tom, jak se chovat ve škole. Na pejska s canisterapií se těšíme, ten k nám ale teprve přijde, za to jsme si zavedli společné páteční zpívání, abychom se vídali i se spolužáky z ostatních tříd. A příští čtvrtek k nám přijde poprvé pan farář ČCE ze strašnického sboru Martin Sabo, se kterým budeme také zpívat. Už se moc těšíme. A také jsme zvědaví, co nám přinese celý nový školní rok!