Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída E

Učitelka:Bc. Libuše Loudová 

Asistentka učitelky: Dominika Dubačová

Asistentka učitelky: Yvette Součková

Naše třída funguje již šestým rokem a jsme rozděleni na mateřskou školu a přípravný stupeň. Mateřskou školu navštěvuje třetím rokem Daniel, druhým rokem Rachid a Nikita. Fanda, Rosťa a Daník jsou již velcí předškoláci. Nově k nim přistoupili Davídek a Max.
Každé ráno si povídáme s pomoci obrázků o tom, jaký je dnes den, měsíc, jaké máme počasí a kdo všechno přišel do školy - školky. Nezapomínáme připojit nové téma na konkrétní týden či měsíc, které se prolíná i do ostatních vzdělávacích oblastí.  Naši žáčci mají své individuální vzdělávací potřeby, proto se jim také individuálně věnujeme.
Týden nám zpestřuje canisterapie, snoezelen, relaxace v perličce nebo masáže Každé pondělí se setkáváme s třídou D při společném zpívání a hraní na piano. Mimo relaxaci je potřeba protáhnout a procvičit tělo pod vedením našich fyzioterapeutů nebo v tělocvičně pod dohledem paní učitelek. Rádi se účastníme pravidelných aktivit celé školy, kde se můžeme setkat i s žáky z ostatních tříd, a při té příležitosti si procvičíme jazýček při řečových chvilkách nebo si poslechneme či naučíme písničku při společném zpívání za doprovodu kytary.

 
        20190905_100648             IMG_4033             IMG_8559                20190909_103045                IMG_4104               20181023_100031        
 
           Davídek                           Rachid                                    František                          Max                           Daník                         Nikita