Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída E

Učitelka: Mgr. Veronika Jonczy

Učitelka MŠ: Bc. Libuše Loudová

Asistentka učitelky: Dominika Dubačová

Naše třída funguje již pátým rokem a jsme rozděleni na mateřskou školu a přípravný stupeň. Mateřskou školu navštěvuje druhým rokem Daniel a nově Rostík, Nikita a Rachid. Kuba, Fanda, Hanička a  Daník jsou již velcí předškoláci.

Aby nám ten školní rok začal hezky zvesela, přivítali jsme se novou básničkou, kterou si říkáme každé ráno. Po básničce si povídáme za pomoci obrázků o tom, jaký je dnes den, měsíc, jaké máme počasí a kdo všechno přišel do školy - školky. Nezapomínáme připojit nové téma na konkrétní týden či měsíc, které se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí.  Naši žáčci mají své individuální vzdělávací potřeby, proto se jim také věnujeme individuálně.

Naše nová básnička:
Zítra půjdu do školy,
nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.
Zítra půjdu do školky
a vezmu si pastelky.
Nakreslíme sluníčko,
obláček i jablíčko.
Procvičíme tělíčko,
i zazpíváme maličko.

Týden nám zpestřuje canisterapie, snoezelen, relaxace v perličce nebo masáže.  Mimo relaxaci je potřeba protáhnout a procvičit tělo pod vedením našich fyzioterapeutů nebo v tělocvičně pod dohledem paní učitelek. Rádi se účastníme pravidelných aktivit celé školy, kde se můžeme setkat i s žáky z ostatních tříd, a při té příležitosti si procvičíme jazýček při řečových chvilkách nebo si poslechneme či naučíme písničku při společném zpívání za doprovodu kytary.

        IMG_1766         IMG_4033        IMG_1782          20181105_110251          IMG_4104            20181023_100031        

                  Kubík                                          Rachid                            František                         Hanička                     Daník                   Nikita