Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída D

Třídní učitelka: Mgr. Magdaléna Cihlářová

Asistentka pedagoga: Bc.Romana Kempová

Asistentka pedagoga: Bc. Daniela Petříková

 

Třída D je plná zvídavých a aktivních prvňáčků.

V ranních hodinách probíhá rozumová výchova – ranní kolečko (rituálek), individuální výuka a práce na programech interaktivní tabule a tabletu.

V rámci vzdělávání máme jednotlivé výchovy rozdělené do menších bloků a každý měsíc se věnujeme jinému tématu.

Výuka probíhá společně i individuálně a vše je přizpůsobeno individuální potřebám, schopnostem a dovednostem žáků.

Mezi společné aktivity patří mimo jiné: společné zpívání s Majdou, masáže, perličkové koupele, canisterapie, snoezelen, cvičení v tělocvičně, biblické zpívání a moc rádi trávíme čas společnými procházkami a hrami venku.

Do celého vzdělávacího procesu se snažíme propojovat hudbu - žáci na ni velice dobře reagují a je to vhodný prostředek pro motivaci, aktivizaci v oblasti komunikace a pohybu. Pro komunikaci používáme znak do řeči, obrázky, fotografie a komunikační knihy.

          Adélka            Karin          Emička            Josífek           Anička              Petruška                  

            Adélka                   Karin                Emička                   Josífek                   Anička                      Petruška