Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída C

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Zemková

Asistent pedagoga: Matěj Lázna 

Asistentka pedagoga: Karolina Härtelová, Zuzana Tunová

V naší třídě je šest žáků – Kuba, Helenka, Lukášek, Tomáš, Deniska a Adélka. Naše třída je velice aktivní a živá, ve které se rozhodně nenudíme. Ráno začínáme povídáním, zpíváním, hrou na hudební nástroje a znakováním básní v malém kroužku na koberci. Edukační činnost je uzpůsobena každému žákovi dle individuálních potřeb a schopností. Nově jsme ve třídě zavedli řízenou relaxaci, která má blahodárný vliv na naše žáčky s hyperaktivitou. Po relaxační chvilce se vždy cítíme pozitivně naladění, krásně odpočatí a zklidnění.
V rámci sebeobsluhy se učíme základním hygienických návykům, učíme se oblékat a používat pomůcky denní potřeby. Také se učíme připravovat jednoduché pokrmy. Protože jsme třída jedlíků - rozbalování potravin, míchání, krájení, ochutnávání - to je naše!
Každý rok máme naplánovaný nějaký třídní výlet, na který se vždy moc těšíme. Neopomenutelnou zábavnou aktivitou jsou projektové dny, při kterých zažijeme nevídané a dozvíme se neslýchané.
V průběhu týdne využíváme snoezelen, perličkovou koupel, dále máme canisterapii, společné zpívání,skupinovou řečovou výchovu, masáže a individuální fyzioterapii.

 

         IMG_1596 (1)            IMG_1482             IMG_1483            IMG_0411            IMG_1462 (1)           IMG_0225

         Helenka                      Lukáš                       Kuba                     Tomáš                      Adélka                Denisa

Prohlédněte si video ze života třídy C

DSCN1059