Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída C

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Zemková

Asistent pedagoga: Matěj Lázna 

Asistentka pedagoga: Tetyana Bonhar

Zdravíme Vás v novém školním roce a dovolte nám, abychom se představili!
V naší třídě je šest žáků – Helenka, Lukášek, Tom, Adélka, Bětuška a František. Naše třída je velice aktivní a živá, ve které se rozhodně nenudíme. Vzděláváním a osobním seberozvojem nás provází paní učitelka Markéta a asistenti Táňa a Matěj.
Každé ráno začínáme ranním rituálem v podobě povídacího kroužku před tabulí, zpíváním, hrou na hudební nástroje, znakováním básní a drobnými úkoly, které odpovídají tematickému zaměření týdne. Edukační činnost je uzpůsobena každému žákovi dle individuálních potřeb a schopností. Blahodárný vliv na naše žáčky s hyperaktivitou má řízená relaxace, kterou jsme si v předchozím roce velice oblíbili.
V průběhu týdne využíváme snoezelen, perličkovou koupel, dále máme canisterapii, společné zpívání,skupinovou řečovou výchovu, masáže a individuální fyzioterapii.
Nedílnou součástí našeho pobytu ve škole je trénování sebeobslužných činností. Učíme se základním hygienickým návykům, učíme se oblékat, používat pomůcky denní potřeby, učíme se základům stolování. Nejvíce nás baví připravovat jednoduché pokrmy. Protože jsme třída jedlíků - rozbalování potravin, míchání, krájení, ochutnávání, mazání - to je naše!
Každý rok máme naplánovaný nějaký třídní výlet, na který se vždy moc těšíme. Také máme rádi procházky do okolí školy. Neopomenutelnou zábavnou aktivitou jsou projektové dny, při kterých zažijeme nevídané a dozvíme se neslýchané.

 

         IMG_7212            IMG_4592             IMG_7201            IMG_4588            betule1           IMG_0411

         Helenka                      Lukáš                       Fanda                     Adélka                    Bětka                    Tomáš

 

DSCN1059      Prohlédněte si video ze života třídy C