Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída C

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Zemková

Asistent pedagoga: Matěj Lázna 

Asistent pedagoga: Iveta Chromcová/Eliška Sadílková/Ladislav Kříž

V naší třídě je šest žáků – Kuba, Helenka, Lukášek, Tomáš, Deniska a Adélka. Naše třída je velice aktivní a živá, ve které se rozhodně nenudíme. Ráno začínáme povídáním, zpíváním, hrou na hudební nástroje a znakováním básní v malém kroužku na koberci. Edukační činnost je uzpůsobena každému žákovi dle individuálních potřeb a schopností. Neříkáme, že nám něco nejde, ale hledáme způsoby, jak by to jít mohlo. Nevadí nám, že se něco učíme delší dobu, ale důležité je, že to jednou zvládneme. Naší prioritou je rozvoj komunikace, zdokonalování jemné a hrubé motoriky a zvyšování míry sebeobsluhy a samostatnosti. Během školního roku se vždy těšíme na projektové dny. Jelikož všichni ve třídě jsou velcí jedlíci, oblíbenou činností je i samotné vaření. Rozbalování potravin, míchání, krájení, ochutnávání - to je naše! Ve výuce využíváme metodu strukturovaného učení, metodu prožitkovou a využíváme výukových aplikací v tabletu či programů na interaktivní tabuli.

V průběhu týdne využíváme snoezelen, perličkovou koupel, dále máme canisterapii, společné zpívání,skupinovou řečovou výchovu, masáže a individuální fyzioterapii.

 

         IMG_1596 (1)            IMG_1482             IMG_1483            IMG_0411            IMG_1462 (1)           IMG_0225

         Helenka                      Lukáš                       Kuba                     Tomáš                      Adélka                Denisa