Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Růžičková

Asistentka pedagoga: Olga Kohoutová

Asistentka pedagoga: Daniela Kurfirstová, Eliška Sadílková

 

DSC02458Ve třídě je šest žáků v 2., 6., 8., a 10. ročníku ZŠ speciální.

Výuka probíhá společně i individuálně, přihlížíme na schopnosti a možnosti žáků. Někteří se učí číst globální metodou čtení, jiní si osvojují pouze jednotlivá písmena, učí se  komunikovat verbálně i neverbálně pomocí znaků nebo obrázků. Při ranním rituálku společně sestavujeme denní program, kalendář přírody, jídelníček a věnujeme se celoročním třídním projektům, které prolínají všemi předměty. V letošním roce začínáme projekt "Abeceda", ve kterém se budeme věnovat  písmenům, jejich tvaru a významu.

Pracujeme se žáky na tabletu i interaktivní tabuli, což jim přináší nejen mnoho podnětů, možností a ulehčení práce, ale i spousty zábavy a zážitků.

Během týdne každý den mají společně některou z výchov nebo terapií:

 • v pondělí  masáže,

 • ve středu perličkovou koupel a canisterapii,

 • ve čtvrtek skupinovou řečovou výchovu,

 • v pátek společné zpívání.

   

   DSC02452                                DSC02455                         DSC02358

                      Míša                                                                          Mireček                                                                   Amy
  "Všechno mě zajímá, u všeho musím být"                            "Rád se učím nové věci"                              "Jsem hlavní osobou při ranním rituálku"


                  DSC02389                                         DSC02333                                   DSC02398      

                             Adélka                                                                      Viktor                                                                    Anička
       "Jsme klidná a ráda se starám o panenky"                   "Nejraději zpívám Prší, pší...."                                       "Jsem veselá a zvídavá"  
          

  VIDEA

  Písničky

  Amy - Holka modrooká

  Anička - Pod naším okýnkem

   Adélka - Marjánko, Marjánko...

   Viktor - Pekla vdolky

   Michal - Šel zahradník

   Mirek - Járo, Járo...

   Zpívejme si, zpívejme

   Ach synku, synku

   
       
  Básničky    

   Přivítání

   Dny v týdnu

   Barvy

   Raníček

   Skládání prádla

   Zametání

   Třídění odpadu

  Ponožky

  Zalévání

   Myčka

   Strom

   Trpaslík