Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Růžičková

Asistentka pedagoga: Olga Kohoutová

Asistent pedagoga: Mgr. Ladislav Kříž

 

P1040061Ve třídě je pět žáků  v 5. až 10. ročníku ZŠ speciální.

Výuka probíhá společně i individuálně, přihlížíme na schopnosti a možnosti žáků. Někteří se učí číst globální metodou čtení, jiní si osvojují pouze jednotlivá písmena, učí se  komunikovat verbálně i neverbálně pomocí znaků nebo obrázků. Při ranním rituálku společně sestavujeme denní program, kalendář přírody, jídelníček a věnujeme se celoročním třídním projektům, které prolínají všemi předměty. V letošním roce začínáme nový projekt "Matematika kolem nás", ve kterém se budeme věnovat číslicím, číselné řadě, množství, velikosti, směrům, geometrickým tvarům a hodinám.

Pracujeme se žáky na tabletu i interaktivní tabuli, což jim přináší nejen mnoho podnětů, možností a ulehčení práce, ale i spousty zábavy a zážitků.

Během týdne každý den mají společně některou z výchov nebo terapií:

 • v pondělí  masáže,

 • ve středu perličkovou koupel a canisterapii,

 • ve čtvrtek skupinovou řečovou výchovu,

 • v pátek společné zpívání.

   

   004037_04_066335                                004042_04_066430                         002384_04_038120

                      Míša                                                                          Mireček                                                                   Amy
  "všechno mě zajímá, u všeho musím být"                              "o všechno se zajímám"                              "jsem hlavní osobou při ranním rituálku"


       P1060061a                            002385_04_038139                              002389_04_038215       

                 Viktor                                                                    Natálka                                                                      Markéta
   "překvapuji své okolí novými slovy"                     "mám ráda zpěv a hrátky se slovy"                               "jsem veselá a nikdy se nenudím"