Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hönigsfeldová

Asistentka pedagoga: Alena Valentová

Asistentka pedagoga: Bc. Veronika Hegerová

 

Motto:  "Každý z nás je andělem s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme se obejmout."

20190912_102256Naši třídu navštěvuje celkem 8 žáků. Petruška, Michalka, Anetka, Péťa, Hanička, Adélka, Deniska a jejich statečný ochránce Daník. V tomto novém složení si na sebe teprve zvykáme a sžíváme se. Protože jsme výrazné individuality, musíme být k sobě tolerantní a ohleduplní. Kromě  individuální  výuky máme spoustu oblíbených  aktivit a zábavných činností: pravidelné ranní komunikační setkání, masáže, koupání v perličkové lázni, canisterapiispolečné zpívánískupinovou řečovou výchovu, projektové dny, předčítání humorných příběhů, poslech reprodukované hudby a pobyt na zahradě. Častou činností je aktivizace, stimulace a relaxace v multismyslové místnosti snoezelen. Zavedli jsme pravidelné cvičení s prvky jógy. Pro odpočinek po těžké práci jsme rozšířili relaxační koutek ve třídě. Těšíme se na všechny společné aktivity celé školy. Všichni máme rádi klid, pohodu a rádi se smějeme, proto si budeme dobře rozumět.

              Anetka                            Petruška                         Daník                              Míša 2

                    Anetka                                 Petruška                               Daník                                             Míša

        Mám ráda svoje zvukové hračky                     Mám ráda „Draky v hrnci“.             Jsem velký pozorovatel  pozorovatel                    Jsem stále dobře naladěná  
                        a snoezelen.                                                                                              a ochraňuji všechny holky ve třídě.                      a mám ráda všechny terapie.
        
 

            Peťulka                       received_342090530318992                       received_3186026993681472                      20200901_080943

                Peťulka                                    Denisa                                   Hanička                                        Adélka

                Ráda chodím do školy                            Miluji snoezelen a masáže nohou.                  Mám ráda hudební nástroje             Jsem aktivní při ranním rituálu.
           a vesele si tleskám do rytmu.                      Ráda vytvářím svůj „zážitkovník“.                              a dobré jídlo.                         Ráda všem pomáhám a uklízím.
.
                                              

VIDEA

              

              Tabule

 

                 Pozdrav

 

                Básničky

           Příšery 1

               Příšery 2