Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hönigsfeldová

Asistentka pedagoga: Alena Valentová

 

Motto:  "Každý z nás je andělem s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme se obejmout."

Naši třídu navštěvuje celkem 7 žáků, kteří plní povinnou školní docházku – Petruška, Michalka, Daník, Anetka, Kristián, Patrik a Lukáš. Kromě  individuální  výuky máme spoustu oblíbených  aktivit a zábavných činností: pravidelné ranní komunikační setkání, masáže, koupání v perličkové lázni, canisterapii, společné zpívání, skupinovou řečovou výchovu, aktivizační činnost ve snoezelenu, projektové dny, předčítání humorných příběhů, poslech reprodukované hudby a pobyt na zahradě. Pro odpočinek po těžké práci používáme relaxační koutek, vodní lůžko ve snoezelenu, kuličkový bazén a rehabilitační houpací síť. Každoročně se těšíme na společný výjezd do školy v přírodě. Všichni máme rádi klid, pohodu a rádi se smějeme, proto si všichni dobře rozumíme.

              Anetka 3                        Petruška 2                       Daník 1                      Míša 3

                    Anetka                                     Petruška                                      Daník                                     Míša

                       Kristián 1                            Patrik 1                           Lukáš 1

                              Kristián                                              Patrik                                                         Lukáš