Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Třída A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Hönigsfeldová

Asistentka pedagoga: Alena Valentová

 

Motto:  "Každý z nás je andělem s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme se obejmout."

20190912_102256Naši třídu navštěvuje celkem 8 žáků. Petruška, Michalka, Daník, Anetka, Kristián, Péťulka a Hanička plní povinnou školní docházku, Vašíček navštěvuje první ročník přípravného stupně. V tomto novém složení si na sebe teprve zvykáme a sžíváme se. Protože jsme výrazné individuality, musíme být k sobě tolerantní a ohleduplní. Kromě  individuální  výuky máme spoustu oblíbených  aktivit a zábavných činností: pravidelné ranní komunikační setkání, masáže, koupání v perličkové lázni, canisterapii, společné zpívání, skupinovou řečovou výchovu, projektové dny, předčítání humorných příběhů, poslech reprodukované hudby a pobyt na zahradě. Častou činností je aktivizace, stimulace a relaxace v multismyslové místnosti snoezelen. Pro odpočinek po těžké práci jsme rozšířili relaxační koutek ve třídě. Těšíme se na všechny společné aktivity celé školy. Všichni máme rádi klid, pohodu a rádi se smějeme, proto si budeme dobře rozumět.

              Anetka                            Petruška                         Daník                     Míša 2

                    Anetka                                 Petruška                               Daník                                     Míša

            

            Peťulka                       Vašíček                       20181105_110251                           Kristián 1

                Peťulka                                    Vašík                                   Hanička                                 Kristián

                                              

VIDEA

              

              Tabule

 

                 Pozdrav

 

                Básničky

           Příšery 1

               Příšery 2