Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Škola je otevřena pro prezenční výuku za daných hygienických a provozních podmínek. Žáci s mentálním postižením či duševním onemocnění nemusí používat roušky ani respirátory, ale povinně musí projít testováním.

Testování se bude provádět 1x týdně v pondělí.

Jak bude testování probíhat?

Rodič si může vybrat variantu:

  1. Své dítě rodič otestuje sám, dostanete od učitele testovací tyčinku s tamponem a provedete výtěr z nosu, tyčinku s tamponem předáte pedagogovi, který zajistí další zpracování. S dítětem počkáte na výsledek testu. Návod na použití testu zde.

  2. Rodič předá dítě pedagogovi, který jej odvede do třídy a provede test. Počká na výsledek testu, který mu učitel přijde sdělit. Rodič musí počítat s časovou prodlevou oproti normálnímu dni.

    Podle výsledku testu, pokud je negativní – žák zůstává ve škole, pokud je pozitivní – dítě vám předáme a vy zajistíte RT-PCR test. Podrobný přehled všech variant zde.

    Pokud žák dorazí v jiný den, tak se test provádí ihned po příchodu za stejných podmínek.

  3. Testování se neprovádí, pokud dítě prodělalo covid-19 a neuplynulo od prvního pozitivního testu 90 dnů. Je to potřeba doložit potvrzením. Pokud ho škole rodič nedoloží, tak se dítě zúčastní testování dle harmonogramu školy. Také se testování neprovádí, pokud přinese potvrzení o negativním testování na odběrovém místě, které není starší 48 hodin.

  4. Pokud pro testování rodič zvolí jiný test, než škola poskytne, musí být schválen MZČR, je možno ho použít, ale na vlastní náklady. Test si rodič přinese s sebou a na určeném místě dítě otestujete a výsledek ukážete pedagogovi ke kontrole, aby mohl výsledek zaznamenat.

  5. Pokud rodič nechce dítě otestovat z jakéhokoliv důvodu, odmítnete testování, tak je žákovi dle nařízení vlády znemožněna prezenční výuka, zůstává doma a vzdělávání probíhá samostudiem. Absence je omluvena.

Podrobné informace MŠMT

MŠMT manuál k provozu škol a školských zařízení

Informace MŠMT souhrnně

Testování-info pro rodiče

Testování-návodné video

 

Vyučování ve škole bude probíhat podle rozvrhu, bez společných aktivit, abychom zabránili míchání skupin. Družina bude probíhat standartně, v homogenních skupinách.