Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Metodický pokyn pro provoz MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 v období 1. 6. – 30. 6. 2020

 Žáci jsou přijímáni do školy na základě dobrovolného rozhodnutí rodičů za dodržení základních provozních podmínek školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Při prvním vstupu do školy zákonní zástupci žáka odevzdají podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, jehož součástí je vymezení osob s rizikovými faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách a „Prohlášení zákonného zástupce o srozumění se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob“.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zde

Provoz ve škole bude probíhat po třídách, složení tříd bude neměnné, tak také složení pedagogů. Odpadnou veškeré společné aktivity a v provozu nebude školní družina.

Hygienické a provozní zajištění

 1. Provozní doba

7:30 – 13:00 hod.

 1. Přijímání a vyzvedávání žáka

Přijetí žáka - škola bude otevřena od 7:30, po 8:00 zazvoněním na třídu si žáka převezme pedagog dané třídy

Vyzvedávání žáka – od 12:30 do 13:00 zazvoněním na danou třídu

 1. Příchod ke škole, pohyb před školou
 • Rodiče nebudou vstupovat do prostor školy. Před školou budou mít ochranou roušku a budou dodržovat bezpečný odstup, tj. 2 m a vyčkají příchodu pracovníka, který převezme daného žáka.
 • U vchodu bude stát pedagog pracují v ochranných prostředcích (rukavice, roušky, štíty), který bude přebírat žáky od rodičů. Dítěti změří teplotu a následně dezinfikuje jeho ruce postřikem a předá ho pedagogovi dané třídy, který ho odvede do příslušné třídy.
 • Do školy mohou vstoupit pouze děti s teplotou do 37 C.
 1. V prostorách školy
 • Žáci roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci ve třídách mohou používat ochranný štít nebo roušku (není povinné, štíty zajistí škola), mimo prostor třídy musí mít roušku nebo ochranný štít.
 • Pro pobyt venku se využívá zahrada. Skupiny žáků se intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé třídy.
 • Jiné prostory, než třídy nejsou k dispozici.
 • Toalety, přebalovací pulty jsou vyhrazeny pro každou třídu v jiné části budovy nebo v časových intervalech. Jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou, rukavicemi, dezinfekcí.
 • Průběžnou dezinfekci provádí určený pedagog dané skupiny. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 1. Stravování
 • Stravování bude probíhat standardně ve třídách.
 1. Zajištění místního provozu
 • Žáci ve třídách se nebudou míchat. Budou se o ně starat stálé skupiny pedagogů.
 • V každé skupině bude určen vedoucí pedagog (třídní učitel) a pracovník, který bude mít primárně na starosti dezinfekci, úklid, přípravu jídla, zajištění přivádění a odvádění dětí do tříd.
 1. Vyzvedávání dětí, pohyb před školou
 • Rodiče při vyzvedávání dítěte zazvoní na danou třídu, venku vyčkají příchodu pedagoga s dítětem. Při pobytu před školou dodržují pravidla bezpečného pohybu. Pedagog před předáním dítěti umyje a vydezinfikuje ruce, převlékne ho. Pro urychlení předávání, oblékejte dítě tak, aby převlékání bylo co nejjednodušší.