Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 27. ÚNORA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
  - dětí v mateřské škole
  - dětí v přípravné třídě
  - žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  - žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  - dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  - žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  - žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  - ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Celý text zde

PODKLADY K DISTANČNÍ VÝUCE

Třída A

I. třída

Třída B

II. třída

Třída C

III. třída

Třída D

IV. třída

Třída E

V. třída

Strašnice

VI. třída  - MŠ

 

Internát