"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

Benefiční procházky pro školu                                     Logo Dejvice 

Zveme vás na benefiční procházky na podporu rekonstrukce a navýšení kapacity Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha, V Zápolí 21/1250, 141 00 Praha 4 – Michle. Informace o rekonstrukci ZDE.

Procházky se konají pod patronátem Farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha 6 - Dejvice a za podpory majitelů památek.

Účast na akci je podmíněna darem na rekonstrukci minimálně ve výši 500 Kč (u Židovského muzea 600 Kč) a přihlášením.
Po uhrazení platby Vám zašleme potvrzení o daru (pro vystavení potvrzení o daru potřebujeme jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a pro organizaci e-mailovou adresu a telefonní číslo).
Kapacita jedné procházky maximálně 20 osob.

V případě dotazů se můžete obrátit na Veroniku Kaftanovou na telefonu 734 261 340 či e-mailu kaftanova@skoladiakonie.cz.

 

Nabízíme tyto okruhy:

1. Sakrální okrsek Petřín, s prohlídkou kostela sv. Vavřince

Datum: 6. března 2022

Sraz: 16.30 na můstku nad stanicí lanové dráhy na Újezdě

Průvodce: Petr Jan Vinš, teolog, starokatolický kněz, judaista a překladatel, připravuje knihu o Petříně.

Doba trvání: 2 hodiny

Již proběhlo

2. Knihovní sály Strahovského kláštera a letohrádek Marie Luisy

Datum: 10. dubna 2022

Sraz: 14.00 před vchodem do baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Průvodce: Ambrož Petr Šámal, kněz, premonstrát, sekretář opata

Doba trvání: 2 hodiny

Již proběhlo

3. Židovské muzeum

Datum: 22. května 2022

Sraz:  14.00 před Informačním a rezervačním centrem Maislova 15, Praha

Projdeme si Klausovou, Maislovou, Pinkasovu, Staronovou a Španělskou synagogu, starý židovský hřbitov a Obřadní síň.

Průvodce: Marta Študentová, externí průvodce Židovského muzea Praha

Doba trvání: 2,5 – 3 hodiny

Plně obsazeno

4. Únětický potok

Datum: 18. června 2022

Sraz: 14.00 zastávka PID 316 na Bořislavce, jede se do Černého Vola

Pak pěšky k prameni do Kněževse, odtamtud PID 342 na nádraží Veleslavín

Průvodce: Wanda Dobrovská, muzikoložka a poutnice

Doba trvání: 3 hodiny

PŘIHLÁŠKA č. 4 Únětický potok ZDE